DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65787

DL-DF 65787
Date 1375-04-20
Issuer of charter SÁGI KONVENT
The old reference of the records Q 22 / 100 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 102
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract (7. die ultime procl.). Jakab sági prépost és a konvent jelenti I. Lajos királynak, hogy Scepus-i Jakab országbíró ítéletlevele értelmében Varbok-i Imre fia: István királyi ember János frater konventi kiküldött jelenlétében a virágvasárnap előtti szerdán a környék vásárnapján (in die fori conprovincialis) (ápr. 11.) Zechenben, csütörtökön (12-én) Gyarmot, szombaton (14-én) pedig Hugag faluban szintén a környék vásárnapján három vásári kikiáltással Keykew-i Miklós fiait: Jánost és Balázst György-nap nyolcadára (máj. 1.) megidézte Kekkew-i Péter fia: György ellenében megjelenés, valamint az ítéletlevélben kért pénzösszeg felének és 18 márka bírságnak az országbíró és a másik fél részére történő megfizetése végett, figyelmeztetve őket, hogy ha nem jelennek meg, távollétükben az országbíró ítéletet hoz. (Az oklevél pro Blasio et Johanne filiis Nicolai van kiállítva). Papíron, hátlapján zárópecsét darabkái. DL 65787. (Fasc. II. n. 29., ad Arch. Kékkő n. 60.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 152.

Content provider