DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65786

DL-DF 65786
Date 1375-03-09
Issuer of charter SÁGI KONVENT
The old reference of the records Q 22 / 100 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 102
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract (3. die evoc., ti. in cinerum). Jakab sági prépost és a konvent jelenti I. Lajos királynak, hogy Sepus-i Jakab országbíró ítéletlevelére Warbok-i Imre fia: István királyi ember, Miklós acolitus, konventi kiküldött jelenlétében, Garmat-i Miklós fiait: Jánost és Balázst hamvazószerda 15. napjára (márc. 21.) megidézte Keykw-i Péter fia: György ellenében az ítéletlevélben leírt bizonyos pénzösszeg felének kiegyenlítése és bírság fizetése végett. Kissé csonka papíron, hátlapján zárópecsét darabkái. DL 65786. (Fasc. II. n. 29.) – Hátlapján a következő perfázis feljegyzése: Pro A Dominicus de Mulyad cum Agriensis. – Neugradyensis. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 151.

Content provider