DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247982

DL-DF 247982
Date 1351-10-25
Issuer of charter DÓZSA BÍRSÁGSZEDŐ (NÁDORI)
The old reference of the records U 468 / 34
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 34
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract in villa Sentpeter. Dansa mesternek, Miklós nádorispán törvényszékei számvevőjének nyílt levele, amely szerint Miklós nádor 1351. június 26-án Bursud vármegyében, Kaza falu mellett tartott közgyűlésén Bursud vármegye tizenkét vezetője és társbírája (rectores et assessores) az Istennel és a szent királyi koronával szembeni köteles esküt letéve száműzöttnek és szökevénynek nyilvánította Levey-i Leuchas fia Jánost. Ezért ő a király emberével, a jászói konvent tanúbizonyságával, valamint a megye főispánjával és szolgabíráival a nevezett Leuchas fia Jánosnak a Bursud vármegyében fekvő Levey, Iuan és Rabe possessiókban lévő részbirtokait elfoglalta s a szokásjognak megfelelően a nevezett János testvéreit és birtokszomszédjait összehívta, ámde ők nem akarták azokat megváltani. Ezért felkínálta Leuchas másik fiának, János testvérének, Lászlónak, aki le is fizette a birtokrészekért az öt budai márka összeget – egy márkát négy forint értékben számítva – és így megszerezte azokat. A jelen oklevél ennek a bizonyítására szolgál, de ha a szükség úgy kívánja, akkor a főispán és a szolgabírák pecsétjeivel megerősített bizonyságlevelet is kaphat a vásárló erről az ügyletről. Hártyán, amelynek hátoldalán rányomott pecsét helye látható. Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 34. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. XIII. 24. (A Széles család levéltára) 51. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 39/41.

Search result navigation
Content provider