DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247954

DL-DF 247954
Date 1350-03-24
Issuer of charter MIKLÓS NÁDOR
The old reference of the records U 468 / 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Tartalmi átírás 1364
Abstract Buda. Miklós nádor bizonyságlevele, amely szerint megjelent előtte Nempty-i István fia István saját személyében az egyik részről, a másik részről pedig Domonkos fia András deák néhai Fülöp nádor özvegyének a képviseletében. A mondott István az alábbi örökvallást tette: őt néhai Drugeth Wyllerm nádor fej- és jószágveszteségre ítélte azon kártételeiért és gonosztetteiért, amelyeket Fülöp nádor említett özvegye ellen követett el. Akkor birtokai közül az Abavyvar megyei Kuzepnempty possessio, és egy birtokrész Fulnempty possessióban – amely hét, jobbágyok lakta telekből (curia seu sessiones) áll – az özvegyé lett. Nem akarja azonban, hogy az özvegy ezeket a birtokokat az ő megbüntetése következtében és címén bírja, hiszen így utódai közül valaki esetleg jogot formálhatna azokra: ennélfogva az igazság érdekében Fülöp nádor mondott özvegyének adományozza e két birtokot örök jogon és visszavonhatatlanul való birtoklásra, átadva neki egyúttal az azokra vonatkozó összes oklevelét és kötelezve magát arra, hogy az özvegyet megvédelmezi bárki háborgatóval szemben. Átírja Kont Miklós nádor 1364. május 15-én (lásd 44. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 39/40.

Search result navigation
Content provider