DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24) • 67665

DL-DF 67665
Date 1351-03-09
Issuer of charter VÁRADHEGYFOKI KONVENT
The old reference of the records Q 24 / 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract IV. p. Invoc. A váradhegyfoki konvent I. Lajos királynak. Jakch mester, a királyi udvar milesének és testvéreinek: Miklósnak, Jánosnak a Karazna megyei Barsolth, más néven Bensetelek birtokba, absque reambulatione et metarum ostensione, történt beiktatásáról szóló jelentés. Eredeti, kissé rongált hártya, hátlapjára nyomott pecsét maradványa. Karazna birtok Karazna megyében. Birtokosok és azok officiálisainak nevei. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)
quinta feria prox. p. dom. prenotatam: in dominica Invocavit. A váradhegyfoki konvent (János prépost és a konvent) jelenti Lajos királynak, hogy megkapta oklevelét, melynek értelmében Albert fia Miklóssal mint királyi emberrel kiküldte a saját emberét: Thomam familiarem domus nostre, akik február 25-én (in dominica Invocavit) Worsolch más néven Bensetelke birtokhoz és meghívván a szomszédokat, akik közül személyesen megjelentek Blasius filius Thome de Worsolch, Peetenye de Serdesi, pro filiis vero Donch ex parte possessionis ipsorum Karazna vocate Andreas de eadem Karazna, item Stephanus de Rachun et Mychael filius Petri officiales ipsorum de dicta Karazna, item pro Johanne et Stephano filiis Jacobi, pro Blasio et Johanne filiis Laurentii de Reche similiter procuratores ipsorum legitimi, akiknek a jelenlétében a királyi ember a nevezett Worsolch más néven Benseteleke nevű földet minden határjárás nélkül a nevezett Jakch mesternek és testvéreinek: Jánosnak és Miklósnak statuálta az őket megillető jogon, amikor senki sem mondott ellent, sőt a megjelentek személyesen hozzájárulásukat nyilvánították, míg Balázs külön a konvent előtt adta hozzájárulását a statutióhoz. Eredeti, hártya, zárlatán pecsét töredékeivel és a jobb sarokban pecsétfővel. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider