DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24) • 67670

DL-DF 67670
Date 1438-08-16
Issuer of charter Miklós leleszi prépost
leleszi konvent
The old reference of the records Q 24 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24)
Survival form Másolat 1670
Language M
Document-type határjáró
Index szerzetes testvérek; kalugyerek; Hédervári Lőrinc nádor; Középsőapsai Popsana királyi ember; Albert leleszi konventi küldött; Szaploncai Kan Péter szomszéd; Tatol Péter szomszéd; határbirtokosok; Keortuelyes Körtvélyes Máramaros m; Szaploncza Szaplonca Máramaros m; Vancza Váncsa Máramaros m; Közepseo Apsa Középsőapsa Máramaros m; Taraczköz Taracköz Máramaros m; Apsa Apsa Máramaros m; Hoszumezeo Hosszúmező Máramaros m; Plaga
Subject határjárás ellentmondás nélkül; Tisza folyó – Dubinapatak – Harasztospatak – Negrilla patak – bérc- mező – út; Szent Mihály arkangyal klastroma
Abstract A leleszi konvent /Miklós prépost és a konvent/ bizonyítja, hogy megkapta ”Hederekvari Leorincznek, Magyar Orszagh palatinussanak, es Kunok Biraianak” oklevelét, melynek értelmében Közepseo Apsai Popsana-val mint királyi emberrel Albert rendi testvért küldte ki testimoniumként, akik aug. 2-án /Vasas Szent Péter innepe utan valo keozelebik szombaton/ kiszálltak Keortuelyesre és a meghívott szomszédok és határbirtokosok jelenlétében, nevezetesen Szaploncza-ról Kan Péter, Vancza és Közepseo Apsaról. Tatol Péter és mások jelenlétében a falut a régi határok mellett megjárták, mások birtokjogától elválasztották és a kalugyer-testvéreknek statuálták anélkül, hogy bárki is ellentmondott volna. – ”Az hatarok penigh és azoknak folyasi, melyeket eok azon fraterek Keortuelyes nevő faluiat Taraczköz, Apsa es Hoszumeneoteol megh küleomböztettek es külön szakasztottak, ... illyen forman vadnak es folynak, hogy kezdetik el Del feleol az Tisza parton, az honnet egy Dubinapatak nevő patak, melyet mas neuel Harasztospatakanak hinak, esik be az Tiszaba. Es onnet azon Dubinapatakatol eleb menvén mentek egy mezeon es aszt a mezeot Napnyugot feleol megh kerüli azon Dubina pataka, ahon ertek egye utat, mely megyen Dubinapatakara, holot altal kelvén a patakon, megyen az ut az Szent Mihaly archangyal klastroma fele, onnat megint azon patakon jo darabon fel altal menvén a pataknak vegire ertek, es azon patak vegiről a megh nevezet napnyugoti Plagara felmenven nemtek egy berczre, es azon bercznek hoszara menvén mentek es erkeztek azon bercznek az oldalara, az hol egy Negrilla patak nevő patak jő ki, es azon helyreol es azon patakon del feleol jo darabot menven, mentenek az Tisza folyo sik mezeire, honnet az A.... feleol jeoveo egy ut az Negrilla patakon altal menne ew vinne megh nevezet Apsara, es ugyan ismet azon patakon at az felyül irt Plaga fele menven erkeztek az Tisza partjara, holot a a megh nevezet Negrilla pataka szakad az Tiszaban, es onnet Napnyugot fele megh fordulvan es azon Tisza mellett menvén erkeztek az elebbi helyre, a hol el kesztek volt. Es ott a megh nevezet Keortuelyes hataranak megh jarasat es hatarok felhanyasat a megh irt faluktol megh hataroztak.”

Content provider