DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38487

DL-DF 38487
Date 1345-11-21
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 227 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Eredeti
Abstract undecimo Kalendas Decembres. Nagy Lajos király jelenti, hogy bár Dalmátország ”jure et ordine geniture” őt illeti, a dalmát nemesek legtöbbje letért a hűség útjáról, azonban János comes, Nelepchius comes fia kivált közülük és a király hűségére tért és kérte, hogy a király minden eddigi törvénytelen cselekedetét bocsássa meg. A király édesanyjának: Erzsébetnek, az országnagyoknak és István hercegnek a tanácsára elengedte János comesnek és elődjeinek minden vétkét és mivel János comes most már mint a király híve visszaadta a királynak Tinnin, Pochitel, Szerb, Sztoogh és Unach várakat a hozzájuk tartozó zsupanatusokkal és más tartozékokkal, melyeket a lázadók tartottak hosszabb időn át elfoglalva, azért viszonzásul Zyn várát Cetina nevű kerületével és Brecheno várát a pogle-nak nevezett mezővel és összes tartozékaikkal, horvát és oláh népeikkel, az egyházak kegyuraságával, a vámokkal stb. neki és utódainak adja új adomány címén. Azonkívül engedélyt ad neki arra, hogy (öröklött) várát: Kamycheeket, amelyet újonnan épített családi birtokán, birtokaival együtt mint öröklött tulajdont élvezze és úgy erről, mint Zyn és Breckeno várakról és a hozzájuk tartozó birtokokról teljesen szabadon rendelkezzék. Embereit felmenti az összes bírák joghatósága alól. Ráadásul neki és utódainak adja a Pest megyei Besenewt vámjával együtt és annak a birtokában meg is fogja védelmezni. Mindezekre főurainak a jelenlétében meg is esküdött. Datum per manus ... magistri Tatameri Albensis ecclesie prepositi, aulw nostre vicecancellarii. Méltóságsor: Chanad esztergomi, ottani örökös comes, a kalocsai üresedésben, Domonkos spalatoi, Miklós zárai érsekek, László pécsi, Miklós egri, András erdélyi, Jakab zágrábi, Kálmán győri, Péter szerémi, Vitus testvér nyitrai, Lőrinc boszniai, Mihály váci püspökök; Miklós nádor és a kunok bírája, István erdélyi vajda, szolnoki comes, Lőrinc tárnokmester, nyitrai comes, Pál comes országbíró, Miklós szlavón és Domonkos macsói bánok, Pál királynői tárnokmester, Olivér királynői udvarbíró, Zeek-i Miklós étekfogómester, Lőrinc fia: Miklós pohárnokmester, Dénes lovászmester és Trewtel Miklós mester pozsonyi comes. Eredeti, /:egyesek szerint hamisítvány vagy másolat:/, hárya, Függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider