DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38486

DL-DF 38486
Date 1345-06-23
Issuer of charter ISTVÁN BOSNYÁK BÁN
The old reference of the records Q 227 / 11
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Átírás 1381
Abstract Tigninii. In vigilia b. Johannis Baptiste. István Bozna bánja, Uzurának, Salnak, Dolinnanak, Craynának, Ramanak és az egész Cholmnak ura és fejedelme jelenti, hogy midőn a minap N. Lajos király parancsára egész hadseregével átment Horvátországba, az ottani lázadások megfékezésére és vele ment Miklós is, egész Szlavónia bánja a saját seregével, miután tárgyalást folytattak az ifjú János comessel, Tignum-i Nelypey comes fiával és János anyjával: Velizlauaval, oly megállapodásra jutottak, hogy János mindenekelőtt át fogja adni 4 várát: Unach, Pechitel, Zerb és Stog a király számára, míg Tignum és Breeh várakat megtartja a maga számára mindaddig, amíg Betinát Clisia várával együtt vissza nem kapja, azután pedig ezt a két várat is késedelem nélkül átadja a királynak, de addig is a két vár nemesei János comesen kívül senki másnak a szolgálatába nem állhatnak. Minden más változatlanul marad a comes és édesanyja számára. István boszniai és szlavón bán János comesnek mindenben segítségére lesznek még hadi erejükkel is. Erre a két bán megesküdött és velük együtt tizenkét főemberük is, név szerint: Wolk voyvoda, Pál Hernatinus fia, Dobissa; István fia; Hernatinus, István és Drusik comites, Pribislaus Hlaponyek, Chelnik István, Dragusa Stipko comes fia, Tihcinus Urbán fia, Merkoie, Oztoia Bogata és Goyslauich Stipan, részben nemesek, részben supanok is, de megesküdött János comes is, édesanyja is, a tinnini püspök és még 21 nemes, hogy a magyar királyhoz hűségesek maradnak. Átírta: 1381. november 8. Tinnini káptalan. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider