DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 66056

DL-DF 66056
Date 1525-02-07
Issuer of charter VÁRADI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 22 / 275 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Másolat
Abstract (8. die amonitionis, ti. f. III. a. purif. Marie). A váradi káptalan jelenti II. Lajos királynak, hogy ákosházi Sárkány Ambrus (spect. et magn.) országbíró 1525. január 27-én kelt levelére György Papa-i pap, a Szent Imre-oltár igazgatója, káptalani kiküldött által gyertyaszentelő ünnepét megelőző kedden (jan. 31.) kikézbesítette az országbíró levelét Peren-i Ferenc váradi püspöknek a váradi várban, és bár nem találta rezidenciáján, királyi szóval figyelmeztette és megidézte 15. napra Sakay Simon ellenében. Egykorú másolat. DL 66056. (Jelzet nélkül.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 565.

Content provider