DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65722

DL-DF 65722
Date 1297-00-00
Issuer of charter VÁCI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 22 / 42 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract A váci káptalan bizonyítja, hogy Detre fia: Mykou ispán a Hyrichou alól kivett Olcharzk vásárolt birtokot a serviense: Hermanus által a káptalan ügyvédvalló és meghatalmazó oklevelével képviselt Byter ispánnak, jelen levő fiának: Jánosnak és többi fiainak adja, akik Galabuch vett birtokot adják érte cserébe. – Henrik mester lector; H(aab) püspök, Dominico preposito, Dominico cantore, Juliano custode, Olyuerio archidiacono Wacyensi, Nycolao Pestiensi, Agustino de Scigetfeu, Nycolao de Chongrad et Goblino de Zonok archidiaconis in ecclesia Beate Virginis existentibus. Hártyán, alul ABC chirographum-mal, függőpecsételés helyével. DL 65722. (Fasc. 1. n. 6.) Wenzel, AUO V. 177. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 56.

Content provider