DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65474

DL-DF 65474
Date 1520-11-26
Issuer of charter LAJOS 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 58 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Bude - feria secunda prox. p. f. S. Katherine virg. et mart. Lajos király Zolnok Mediocris megye (nemeseihez) comeséhez vagy vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentették előtte Warda-i Ferenc erdélyi püspök nevében, hogy az elmúlt időkben egyrészt közte, másrészt Karol-i Lancz László között bizonyos per folyt előttük Ag Simonnak a testvére: Benedek, továbbá Dobo Gergely és Swlyok János jobbágyok miatt, amely perben az exponens procuratora bizonyos együgyűségből (simplicitate) és tudatlanságbólnem tudott előttük megfelelni és azokat az érveket, amiket fel kellett volna az exponens ügye mellett sorakoztatnia, elmulasztotta előadni, azért ők a püspökre nézve káros ítéletet hoztak és az ellenfél kérésére őt bizonyos összegben marasztalták el; ez ítélet folyományaképp az ellenfél bizonyos királyi parancsot kézbesített ki nekik, hogy annak értelmében elégtételt szerezzenek számára a püspök részéről, hogy ha csak áll fenn valamely törvényes akadály. De ha a procurator helyesen járt volna el, az exponens remélhette, hogy a perben nem marad vesztes, azért a királytól kért jogorvoslást. Kérésére a király új tárgyalást engedélyezett neki, azért meghagyja a címzetteknek, hogy nem szabad végrehajtaniok a Lancz László javára adott királyi parancslevelet, hanem helyette hívják egybe újra a feleket bizonyos meghatározott terminusra ítélőszékük elé és ott hallgassák meg újra a felek érveléseit és bizonyítékait, megengedve nekik okmányok bemutatását és tanúk előállítását, majd ezek után hozzanak a perben végleges ítéletet és ha az exponens az új ítélettel sem elégednék meg, terjesszék fel az egész peranyagot a királyi curiába, a királyi személyes jelenlét elé, terminust tűzve ki a feleknek az ott való megjelenésre. Eredeti, papír, két hézaggal. A szöveg alatt papírfelzetes pecsét. A szöveg élén jobb felől: Commissio propria domini regis.

Content provider