DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65457

DL-DF 65457
Date 1512-04-27
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 52 E
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Bude. feria tortia prox. p. f. b. Marci evang. Ulászló király Zapolya-i Jánoshoz, Szepes földje örökös comeséhez, erdélyi vajdához és a székelyek ispánjához, meg vajdai helyetteseihez. Jelentették előtte Soom-i Gáspárnak, a királyi testőrök kapitányának a nevében, hogy jóllehet a király különös kegyből kegyelmet adott négy vajdájának azok néhány kihágása felett, de ő nem törődve ezzel a királyi megkegyelmezéssel, az exponensnek azon birtokait, ahol a nevezett vajdák szoktak lakni, felprédáltatta annak igen nagy kárára és egyúttal jogai sérelmére, mivel a király már kegyelmet gyakorolt embereivel szemben. A király tehát meghagyja a vajdának, hogy ha csak nem jő közbe valami hivatalos akadályoztatás, az exponens birtokairól elvitt zsákmányt szolgáltassa vissza sértetlenül azoknak a colonusoknak, akiktől azokat elvitték, mert nem akarja, hogy az egyszer megbocsátott bűnökért sújtsák és zaklassák őket, sőt inkább azt akarja, hogy a nevezett Soom-i Gáspárt, embereit, familiarisait és jobbágyait minden törvénytelen támadóval szemben ő védelmezze meg a király nevében, iure et iustitia mediante. - A szöveg alatt jobbra: Relatio reverendi domini Michalis episcopi Boznensis secretarii regie maiestatis. Eredeti, papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider