DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85189

DL-DF 85189
Date 1510-01-29
Issuer of charter LELESZI KONVENT
The old reference of the records Q 166 / 4 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Q 166 / 5 3
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract feria tertia post conversionis Pauli. Kornys Benedek prépost és as Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte a Zempse-i István egy részről és édestestvére: Sempse-i Mátyás más részről összes javaikra vonatkozólag testvériesen így egyeztek meg: István és örökösei birtokolják magvuk szakadtáig a Zemplén megyei (Zempliniensis) Pazdych, Zwha, Wyfalw, Mochar, Krazna, Samogh, Zalok, Zenthes, Berethew, Lask és Zadorhaza birtokok felét összes tartozékaikkal együtt, ezzel szemben Sempsey Mátyás kapja az Abaúj megyei (Abawywariensis) Sempse, Hothkoch, Rozpwth, Sacza, Poly, Gard, Cheeb, a Saros megyei Nyas erdo s Zalok, a Szepes megyei (Scepusiensis) Polyanka, a Heves megyei (Hewesiensis) Alathyan s JanosIda meg a Pest megyei (Pesthiensis) Keer helységek felét a maga és örököseinek esetleges magvaszakadtáig való örök birtokul, úgy azonban, hogyha valamelyik fél magtalanul halna el, annak fenti részei a tovább élő félre szálljanak, ha pedig Mátyás a fenti, Sempsey István kezén levő birtokai élvezetébe kivánna lépni, azt csak úgy teheti, ha előzőleg megfizeti Istvánnak azt a 400 forintot, mely összegért ez Sempsey Mátyásnak a nevezett Zenthes, Zalok, Zwha, Krazna, Lask s Berethew birtokokban levő részeit megváltotta és ezen felül e Sempsey István feleségének: Frossinanak hitbérét illetően is eleget tesz, amely a nevezett 400 arany forintban ugyancsak benne foglaltatik. Eredeti, papír. Hátlapján rányomott pecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider