DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248057

DL-DF 248057
Date 1507-10-09
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records U 468 / 111
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 22
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Buda. II. Ulászló király patens formában kiadott kiváltságlevele, amelyben megengedi Zalahaz-i Zalay Tamás mesternek, Mykolc mezőváros (oppidum) plébánosának és minden utódjának, aki ebben a tisztségben követi őt, hogy a városon kívül lévő Mindenszentek kórházas egyház (ecclesia hospitalis), valamint a Szent István király tiszteletére szentelt egyházban, illetve a szőlőhegyen lévő Szent György és Szent Mihály kápolnák, továbbá egyéb ottani kápolnák és oltárok vezetését arra alkalmatos és érdemes személyekre ruházza, átengedvén ezzel Tamás mesternek és utódjainak a kegyúri jog gyakorlását. Restaurált hártyán, amelynek előlapján rányomott pecsét látható. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 111. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 2. köt. 1. sz. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 149–150. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 98/139.

Content provider