DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247992

DL-DF 247992
Date 1507-07-04
Issuer of charter EGRI KÁPTALAN
The old reference of the records U 468 / 44
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 44
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amelyben jelenti mindazoknak, akiket illet, hogy az előtte a maga személyében megjelent néhai Sayonempthy-i Wgffy Bálint fia Albert – magára vállalván a nővére, Margit nemes asszony, Kelechen-i Benedek házastársa részéről esetleg felmerülő sérelmeket is –, az alábbi örökvallást tette: a részint Hewes, részint pedig Borsod vármegyében fekvő Wgfalwa nevű praediumban birtokolt teljes birtokrészét, vagyis Wgfalwa praedium felé Wylo, Zakolya, Wasasthelek és Ratholt nevű szántóföldjeivel és rétjeivel, valamint összes tartozékaival és haszonvételeivel együtt eladja örök jogon és visszavonhatatlanul való birtoklásra 200 ó, teljes és igaz súlyú, tiszta magyar aranyforintokért Oman-i András fiainak: Tamásnak és Lászlónak. Egyben kötelezi magát, hogy a nevezett vásárlókat megvédelmezi mindenki ellen, aki a mondott birtokrész ürügyén háborgatni akarná őket. Restaurált hártyán, függőpecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 44. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. XIII. 25. (a Vladár család levéltára), fasc. XXXV. nr. 31. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 97/138.

Content provider