DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65449

DL-DF 65449
Date 1505-03-17
Issuer of charter KOLOZSMONOSTORI KONVENT
The old reference of the records Q 169 / 50 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract A kolozsmonostori konvent bizonyítja, hogy eléje járulván Drag-i Márton ily bevallást tett: szükségtől kényszerítve a Doboka megyében fekvő Ewrmezew, Borzowa és Farkasmezew birtokoknak a felét azok minden tartozékával egyetemben, továbbá az Ewrmezew birtokban szedetni szokott vám felét, azonkívül az Ewrmezew birtokban lévő híd jövedelmének a felét 500 magyar Ft-ért elzálogosította Cheh-i György literatusnak, az erdélyi királyi sókamarák kamarásának mindaddig, míg vissza nem tudja azokat tőle váltani, addig pedig vállalta, hogy Cheh-i György literatust azok tulajdonában a saját pénzén és fáradozásával fogja mindenkivel szemben megvédeni. - Papír - Hátlapján p.töredékeivel – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider