DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65440

DL-DF 65440
Date 1492-11-13
Issuer of charter KOLOZSMONOSTORI KONVENT
The old reference of the records Q 169 / 42 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Átírás 1495
Abstract A kolozsmonostori konvent bizonyítja, hogy eléje járultak egyrészt Klára nemes hajadon, a néhai Draag-i Tamásnak Anglethe úrnőtől, Cheh-i Panczel Péter lányától született leánya, másrészt pedig Almas-i Mihály, amikor a nevezett Klára hajadon ily bejelentést tett: Jóllehet a Doboka megyei Kekes és Apathy birtokoknak és a Kewrthweles Manyk nevű prediumnak a fele, továbbá a Mathe és ZazSombor birtokoknak a 1/4 rész Drag-i Zsigmondnak és Sombor-i Péternek a konvent előtt tett bevallása szerint 1000 magyar arany Ft értékben az ő és anyja: Angletha kezén vannak, de mert ő szive egész vágyával az apácák közé akar belépni, azért az említett Doboka megyei Kekes, Apathy, Mathe és ZazSombor birtokokban és a Manyk prediumban lévő birtokrészeinek felét azok minden tartozékával együtt, a bevalló oklevélben foglalt feltételek és pontozatok mellett a bevalló oklevéllel együtt átadta a nevezett Almas-i Mihálynak és feleségének: Anglethanak, az ő anyjának, avval a kikötéssel, hogyha ő egy éven belül az apácakolostorból bármi címen kilép, akkor a nevezett Almas-i Mihály és felesége visszakapván tőle a 600 arany fT-ot, amely összegért a nevezett birtokrészeket átadta, kötelesek azokat neki visszaadni. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider