DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247974

DL-DF 247974
Date 1503-05-02
Issuer of charter SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA
The old reference of the records U 468 / 26
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 26
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Átírás 1510
Abstract Alsopetthyen. Péter ispánnak, Szentgyörgy és Bazin grófjának, II. Ulászló király országbírájának a bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen és testvérei: Ferenc és Sandrinus nevében is megjelent Pál – aki néhai Pomath-i Györgynek Dorottya nemes asszonytól született fiai; ezen Dorottya asszony pedig Zekellew-i Imre leánya, valamint Dorchan-i Dosa Miklós özvegye – az egyik részről, a másik részről pedig Dorchan-i Dosa Miklós fia Ambrus fia Mátyás, és az alábbi örökvallást tették a közöttük létrejött egyezségről. A nevezett Mátyás a mondott Pálnak és fivéreinek adja a Newgrad vármegyei Dorchan possessio fele részét, valamint ugyanott négy jobbágytelket, amelyek közül három lakatlan, a negyediken pedig valamely Pál nevű ember lakóháza áll. Ezt az utóbbi négy jobbágytelket néhai Jakabffy János adta zálogba száz arany forintokon a mondott Pálnak és fivéreinek. Az említett Mátyás átengedi továbbá a nevezetteknek a Dorchan-i szőlőhegyek borkilenced-jövedelmének harmadrészét is, kivévén az Anderko-nak mondott Péter promonthoriumát, amelyet a maga és örökösei számára tart fenn. – Mindezek fejében Pál és testvérei visszaszolgáltatják a mondott Mátyásnak azokat a jegyajándékokat, amelyeket anyjuk előző férjétől, tudniillik Mátyás nagyatyjától kapott; továbbá megígérik, hogy saját pénzükön kiváltják Mátyás számára azt a Dorchan-i részbirtokot, amely jelenleg húsz arany forintnyi összegért Felsewchehy-i László kezén van zálogban. Az egyezségre lépők továbbá arra is kötelezik magukat, hogy aki közülük örökös nélkül halna meg, az a többi nevezettre fogja hagyni a vagyonát. Ha pedig a most húsz évesnek látszó (visu considerari per nos poterat, viginti annorum integrorum esse apparebat) 24 éves koráig ellentmondana ennek az örökvallásnak, akkor a felsorolt Dorchan-i részbirtokok Pál és testvérei kezén maradnak mindaddig, amíg Mátyás ki nem váltja tőlük azokat, és Mátyás a jegyajándékokra sem tarthat igényt. Átírja II. Ulászló király 1510. szeptember 28-án (lásd 149. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 91/130.

Content provider