DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248070

DL-DF 248070
Date 1503-02-12
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 102
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 13
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Buda. Anna királyné kiváltságlevele, amelynek erejével Zabo Demeter, Ó-Miskolc mezőváros (vetus oppidum Mykolc) és Thoth Lőrinc, Új-Miskolc mezőváros (novum oppidum Myskolc) főbírájának, valamint ugyanezen mezőváros esküdtjeinek Feleph Tamásnak és Olayos Gergelynek a saját személyükben és polgártársaik (concives) nevében jelenléte elé terjesztett kérésére engedélyezi, hogy a nevezett mezőváros főbírái és esküdtjei a jövőben szabadon üldözhessék és elfoghassák azokat a gonosztevőket is, akik valamilyen kiváltság által védett helyre – egyházba, nemesi udvarházba – menekülnek; sőt kötelezi is a város tisztségviselőit az ilyenek üldözésére. A királyné az eljárás módját az ilyen esetekben a következőképpen szabja meg: a főbíró először kérje fel a védelmet nyújtó hely urát az odamenekült gonosztevő kiadására. Ha az eleget tesz a kérésnek, a dolog rendben van; ha pedig nem, akkor a bírák a jelen kiváltságlevélben foglaltak által felhatalmazást nyernek arra, hogy a nemesi kúriába, vagy más, védelmet nyújtó helyre erővel bemenvén, a gonosztévőt elfogják, onnét kivigyék és méltó büntetésben részesítsék. Restaurált hártyán, függőpecsét számára szolgáló bemetszésekkel. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 102. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1.köt. 13. sz. (NB. Ugyanezen kiváltságlevélnek egy hiteles másolata, amelyet a jászói konvent adott ki 1728-ban, a BAZmLt. XV.l. 121. sz. jelzet alatt található! Ez utóbbinak régi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1.köt. 83. sz.) Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 136–137. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 89/128.

Content provider