DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 14646

DL-DF 14646
Date 1453-03-04
Place of dating Wienne Bécs
Issuer of charter LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
The old reference of the records Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Survival form Átírás 1453
Language Latin
Document-type iktató - idéző
Index szepesi káptalan; Betlenfalvi Szepesi Gergely magán; Pöstyéni Balázs deák; We...ik János lőcsei polgár; Betlenfalvi Tatár György királyi ember (kúriai); Betlenfalvi Göbel János királyi ember (kúriai); Twmfalwa-i László királyi ember (kúriai); Twmfalwa-i János (László f) királyi ember (kúriai); Polyánkai László királyi ember (kúriai); Betlenfalvi Tatár András királyi ember (kúriai); Pikfalvi Márton királyi ember (kúriai); Hisfalvi Helmes János királyi ember (kúriai); Betlenfalvi Acél László királyi ember (kúriai); Lomnici Gáspár (István f) királyi ember (kúriai); Lomnici János (István f) királyi ember (kúriai); Dolyna Dolina Szepes m; Kwrthweles Körtvélyes Szepes m
Subject magszakadás - koronára háramlás - királyi adomány; szolgálat
Abstract László király a szepesi káptalanhoz. Minthogy a Bethlenfalwa-i Scepusy Gergelynek és Pestyen-i Balás literatusnak adta kiváló szolgálataik elismeréseképen a szepesmegyei Dolyna birtokot és a Kwrthweles birtokban lévő birtokrészt, amelyek azelőtt We...ik János lőcsei polgáré voltak, de magtalan halála folytán a koronára szálltak és be akarja őket azok tulajdonába vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi curiából külön kiküldött ember szálljon ki a nevezett birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be Gergelyt és Balázst azok tulajdonába királyi adomány címén, az esetleges ellenmondókat a királyi személyes jelenlét elé idézve. - Kijelölt királyi emberek: Georgius Tatar de dicta Bethlenfalwa, vel Johannes Göbel de eadem, aut Ladislaus de Twmfalwa, sin Johannes filius eiusdem, sive Ladislaus de Polyank, neve Andreas Tatar de dicta Bethlenfalwa, ceu Martinus de Pykfalwa, sive Johannes filius Helmes de Hysfalwa, aut Ladislaus Aczil de dicta Bethlenfalwa, sin Gaspar sive Johannes filii Stephani de Lompnicza.

Content provider