DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 14545

DL-DF 14545
Date 1452-04-18
Issuer of charter SZEPESI KÁPTALAN
The old reference of the records Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Language Latin
Document-type idéző
Index országnagyok; Váraljai Márton fel Anna felperes; Gőbelfalvai Gobel (dictus) Miklós alperes; Kazmir László királyi ember; Tarnóci Simon szepesi kanonok; Grang Grancs Szepes
Subject ítéletlevél
Abstract A szepesi káptalan jelenti az országnagyoknak, hogy midőn megkapta itéletlevelüket egyrészt Anna urnő Waralya-i Márton felesége mint actrix, másrészt Gewbelfalwa-i Gobel ”dictus” Miklós mint alperes ügyében, Kazmir László királyi emberrel Tarnocz-i Simon kanonoktársát küldte ki az idézés végrehajtására, akik az emlitett Gobel Miklóst Grang nevü birtokrészén ápr. 15-én Anna urnővel szemben Szent György nyolcadára - máj. 1. - az országnagyok elé idézték. Eredeti papir. Töredezett záró pecsét.

Content provider