DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65869

DL-DF 65869
Date 1428-07-21
Issuer of charter SÁGI KONVENT
The old reference of the records Q 22 / 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 156
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract (4. die inquis., ti. dom. p. Zorardi et Ben.) László sági prépost és a konvent jelenti Gara-i Miklós nádornak, hogy 1428. június 26-án kelt levelére (lásd Fekete Nagy-Borsa, Balassa 282. sz.) Peseren-i Bertalan királyi ember Tamás pap konventi kiküldött jelenlétében Zorárd és Benedek napját követő vasárnapon (júl. 18.) Nógrád megyében vizsgálatot tartott, amely a panaszt igazolta, és a fa roncsai is ezt mutatták. Papíron, hátlapján zárópecsét darabkái. DL 65869. (Fasc. XXXVII. n. 5.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 283.

Content provider