DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65869

DL-DF 65869
Date 1428-06-26
Issuer of charter GARAI MIKLÓS NÁDOR
The old reference of the records Q 22 / 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 156
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Átírás 1428
Abstract (sab. a. Lad. regis) Kowar. Gara-i Miklós nádor, a kunok bírája kéri a sági konventet, hogy Gyarmath-i Balázs fia: Miklós mester és fiaI. Kelemen, László, Zsigmond, Mihály, István és György panasza tárgyában, amely szerint az ő Gyarmath nevű és Zechen-i Frank vajda fia: László fia: László Pathwarc nevű birtokaik közötti határjelet képező egészséges és ép nagy öreg tölgyfát a Gyarmath-ról Zechen-be vezető út mellett fenti László és anyja: Anna Pathwarch-i jobbágyaikkal felégették (arborem metalem igne conburri et destruere fecissent) és a fa kidőlt, Kywrthes-i Barla fia: András, Tamás fia: Péter, Pynkesd Mihály vagy Veres Mihály, Zelew-i Bertalan vagy Peseren-i Bertalan nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a fánál, hogy milyen nyomok maradtak, és tegyen jelentést. Átírta a sági konvent 1428. július 21-én kelt jelentésében. DL 65869. (Fasc. XXXVII. n. 5.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 282.

Content provider