DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65863

DL-DF 65863
Date 1424-11-14
Issuer of charter KOMPOLT ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
The old reference of the records Q 22 / 150 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract (40. die termini ti. oct. Mich.) Buda. Nana-i Kompolth István országbíró a Gyarmath-i Balázs fia: Miklós fiaI. Zsigmond és László által Vgra-i Tamás és felesége ellen az egri káptalan vizsgálati és idézőlevele alapján Mihály napjának nyolcadán (okt. 6.) indított perben a felperesek ügyvédje: Rohman-i István (országírói levéllel) kérésére átírja Zsigmond király 1424. október 11-én kelt, az alperesek ügyvédje: Zenthmaria-i Fülöp által felmutatott oklevelet. – A hátlap alsó szélén: TK-solvit XYor(!). Papíron, hátlapján pecsét nyoma. DL 65863. (Fasc. AM n. 47.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 273.

Content provider