DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65863

DL-DF 65863
Date 1424-10-11
Issuer of charter ZSIGMOND KIRÁLY
The old reference of the records Q 22 / 152 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Survival form Átírás 1424
Abstract (f. IV. p. Dionisii) Tatha. Zsigmond király levele hívéhez: Vgra-i Tamáshoz. Az utód nélkül elhunyt Vysonta-i János fia: István megszakadása miatt örökletes birtokai királyi kézre jutottak, ezért megparancsolja neki mint az elhunyt István gyámjának, hogy az István birtokaira, birtokrészeire és birtokjogaira vonatkozó okleveleket, valamint más Vysonta-i nemesek nála levő, de a királyt illető okleveleit adja át Miklós váci püspöknek, Rozgon-i János mesternek vagy János budai prépost királyi alkancellárnak. Egyben megígéri, hogy őt és feleségét: Klárát megvédi minden bíróság előtt, ha ezekre szüksége volna; ilyen értelemben utasítja a bírókat, a címzettet pedig arra, hogy az oklevelek átadásának igazolására parancsát őrizze meg. Átírta nánai Kompolth István országbíró 1424. november 14-én kelt oklevelében. DL 65863. (Fasc. AM n. 47.) – Az átíró oklevél szerint a mandátumot Benedek fehérvári prépost relációja alapján a királyi titkos pecséttel állították ki. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 272.

Content provider