31 találat (0,064 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 001.
Dátum 1760
Jelleg Latin, egykorú másolat, 145 pag. Fol. nagyságú, szélességében összefűzött kötetbe foglalt, tabelláris összeírás.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 002 / a.
Dátum 1761. július 29.
Jelleg Eredeti, latin és magyar, 10 pag. Fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Enyeden a fenti évben. Mellékelve az összeírás alapanyagát képező 36 db. irat, 25 + 61 = 86 oldal, közöttük Bacsák József levele a kamarához, 1761. augusztus 25., 6 old. latin.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 002 / b.
Dátum 1761. október 22.
Jelleg Eredeti, latin, 3 pag.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 003.
Dátum 1761. július 30.
Jelleg Latin, egykorú kamarai másolat, 4 pag. Kelt Enyeden, a fenti évben. + Banák J. levele a kamarához 1761. december 29., 2 oldal latin. + 1 beadvány (magyar) a Horváth család tagjaitól, 1 oldal.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 004.
Dátum 1696
Jelleg Eredeti helyén utalás: Udvari Kamara utasítására Pécs városának adták ki, 1814-ben, 3 oldal; még ebben az évben visszakerült s Archivalis Acta fasc. 3 nr. 68 található. l. elenchus XXIII. köt.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 005.
Dátum 1813. június 25.
Jelleg Eredeti, német, 96 pag. Fol. form. fűzve, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Mellékletek, köztük Mária Terézia-féle Urbarium, bekötve, 2 pld. becslés.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 006.
Dátum 1812. november 18.
Jelleg Eredeti, német, 58 eredeti számozású pagina. Folio formátum, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai, a becslés 10 pag. Keménypapír kötésű könyvben.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 007.
Dátum 1739
Jelleg Eredeti helyén utalás: áttéve NRA Fasc. 284 Nr. 49. Tartalmát l. elenchus XXIII. köt.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 008 / a.
Dátum 1643. április 1.
Jelleg Eredeti, pecsét, aláírás. 13 old. magyar nyelvű.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 008 / b.
Dátum 1649. január 7.
Jelleg Eredeti, magyar, 5 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek papírfelzetes lenyomatai.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 009.
Dátum 1617
Jelleg 17 oldal eredeti, latin.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 010.
Dátum 1733. március 16.
Jelleg Latin, egykorú kamarai másolat, 4 pag. Kelt Pozsonyban, a Királyi Udvari Magyar Kamara számvevőségén.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 011.
Dátum 17. század közepe
Jelleg Eredeti, német, 4 pag., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Az irat keltezetlen, korára írásmódja utal.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 012.
Dátum 1671. június 28.
Jelleg Eredeti, pecsét, aláírás, 3 old. magyar.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 013.
Dátum 1670. június 18.
Jelleg Magyar, egykorú kamarai másolat, 7 pag., sajátkezű aláírások.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 014.
Dátum 1780
Jelleg Eredeti helyén utalás: Reposita est NRA Fasc. 1678 Nr. 4 et 8. l. elenchus XXIII. köt.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 015.
Dátum 1815. április 17.
Jelleg Eredeti, német, 11 pag. Fol. formátum, sajátkezű aláírások és pecsét lenyomatai. Kelt Deutsch Bencsek-en, 3 db. melléklet.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 016.
Dátum 1815. szeptember 2.
Jelleg Eredeti, latin, 44 pag. Fol. formátumú kötet, sajátkezű aláírások, pecsétek nélkül.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 017.
Dátum 1684. december 1.
Jelleg Eredeti, latin, 1 pag., sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata. Kelt Lőcsén a fenti napon.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 018.
Dátum 1685. május 31.
Jelleg Szlovák, eredeti, 1 pag. A falu papírfelzetes pecsétlenyomata. Kelt helyben, a fenti napon.
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 019.
Dátum 1687. július 7.
Jelleg Kamarai, latin nyelvű, egykorú jegyzék, 1 pag.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 020.
Dátum 1689. szeptember 19.
Jelleg Eredeti, latin, 1 pag., sajátkezű aláírás, pecsét nélkül. Mellékelve: a kamarához írt, Kassán kelt jelentés, azonos dátummal, 1 fol. latin
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 021.
Dátum 1690. április 4.
Jelleg Eredeti, latin, 1 pag., sajátkezű aláírás, pecsét nélkül. Kelt a Szepesi Kamara praefecturáján, a fenti napon.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 022.
Dátum 1690. november 20.
Jelleg Eredeti, latin, 1 pag., sajátkezű aláírás. Kelt Ungváron a fenti évben. Mellékelve a kamarához írt jelentőlevél, ugyanezen dátummal, 1 fol. latin
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 023.
Dátum 1771. február 7.
Jelleg Eredeti, a nyomtatott szöveghez fűzött kiegészítések, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. A kamarával kötött 1767-es contractust 1854-ben a kamara rendeletére a levéltárból kiadták. Magyar nyelvű, 50 oldal, 6 oldal kézzel írott jegyzés.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 024.
Dátum 1815. július 18.
Jelleg Eredeti, német, 65 eredeti sz. pag. + hozzákötve urbarium, határleírás, részösszeírások, becslések, 157 pag. Folio formátum, kötve., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai (a mellékleteken is). Kelt Fibischen, a fenti évben.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / a.
Dátum 1666. január 29.
Jelleg 1815-ben a kamarai vicearchivarius által készített hiteles másolat, 96 eredeti sz. pag. Mellékelve 1 pag a provisor kommenciója. Továbbá dézsmaszedők instructiója [Ennek kivonatát lásd UC 174: 25/B alatt!]. Valamint egy adókivetési kimutatás a várbirtok tartozékairól. Ugyanezek 19. századi másolatokban.
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / b.
Dátum 1611. július 12.
Jelleg 1815. december 12-én készült hiteles másolat, 6 pag., sajátkezű aláírás és a kamarai pecsét lenyomata. Az UC 174 : 25 (a) egyik melléklete. Expozició és záradék latinul, érdemi része magyar nyelven.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 026.
Dátum 1614. július 24.
Jelleg Hiteles másolat, melyet 1815. december 12-én készített a kamara vicearchivariusa, 23 pag. Az eredeti Huszton kelt a fenti évben. Mellékelve 5 pag. feljegyzés-másolat "Urbarium Hustiense" címen.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 027.
Dátum 1813. október 31.
Jelleg Eredeti, némt, 57 eredeti sz. pag., sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. 4 db. melléklet. Kelt Buchbergen a fenti évben.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 028.
Dátum 1814. július 1.
Jelleg Hiteles másolat, melyet 1816. április 25-én Virták Ferenc vicearchivarius készített, 50 pag.