68 találat

4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 005.
Dátum 1571
Jelleg ”Melléklet”: A mislei uradalom jövedelemkimutatása; mellette Kassa város két levele, az ungvári tricesimator levele a Szepesi Kamarához, a kamara véleményezett felterjesztése a kancelláriához a 3 levéllel. Ilyen esetekben vagy alszámon, külön szokott szerepelni az idegen iratcsoport, vagy ha kimutathatóan köze van a regesztázott irathoz, mellékletként van feltüntetve. A problémajelzés célja: figyelmeztetés, hogy a katalógusba fölvett adatok nem teljesek, a jelzetnek van egy pontosabban fölveendő része is. (A regesztaadatok a kassai iratcsoportra hiányosak.)
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 009.
Dátum 1676. november 28.
Jelleg magyar nyelvű Az irat töredékes, befejezetlen!