84 találat (0,027 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 081.
Dátum 1671. július 26.
Jelleg 6 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 083.
Dátum 1476
Jelleg 6 fol. kis form. fraktur old., latin nyelvű fogalmazvány (eredeti) Áttéve DL 36.993.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 082.
Dátum 1679. május 10. (1671. július 25.–1679. április 24. közötti időszakról)
Jelleg 28 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 003.
Dátum 17. század első fele
Jelleg 4 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 004.
Dátum 1703. január 21.
Jelleg 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 005.
Dátum 1688. január 16.
Jelleg 6 old., magyar nyelvű, latin bevezetővel, hitelesítés nélküli fogalmazvány.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 006.
Dátum 1694. szeptember 7.
Jelleg 3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 007.
Dátum 1661. július 16.
Jelleg 13+2=15 oldal, ebből 13 old., magyar nyelvű eredeti, 2 old., latin nyelvű, 1663. március 9-én kelt eredeti (kiegészítés).
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 008.
Dátum 1738/39
Jelleg 1) Kelt Kassán 1738. szeptember 17-én, 1 old. latin eredeti 2) Kelt 1738. december 10-én, 2 old., latin eredeti 3) Kelt 1739. január 12-én, 2 old., latin, eredeti Összesen: 1+2+2=5 old.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 009.
Dátum 1727. szeptember 19.
Jelleg 1) 6 old., latin nyelvű, eredeti, 6 pecséttel és 7 aláírással ellátva, továbbá ennek hitelesítés nélküli másolata az eredeti utolsó oldalának elhagyásával 5 oldalon, végül egy valószínűleg valamivel korábbi fogalmazás az eredetitől eltérő számadatokkal szintén 5 oldalon, összesen: 6+5+5 = 16 old.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 010.
Dátum 1693
Jelleg 2 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány a 18. század elejéről.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 011.
Dátum 1722. június–július
Jelleg 6 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli töredék, a vége hiányzik.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 012.
Dátum 1724. augusztus 19.
Jelleg 6 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 013.
Dátum 1725. augusztus 6.
Jelleg 3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 014.
Dátum 18. sz eleje
Jelleg 2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 015.
Dátum 1738. november 28.
Jelleg 36 old., latin nyelvű eredeti.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 016.
Dátum 1741. szeptember 9.
Jelleg 2 old. latin nyelvű, eredeti.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 017.
Dátum 1747. szeptember 10.
Jelleg 34 old., latin nyelvű eredeti.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 018.
Dátum 1679. július 3.
Jelleg 4 old., magyar nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 019.
Dátum 1754. április 28. és június 24.
Jelleg 1) Conscriptio 45 old., latin nyelvű, eredeti. 2) Aestimatio, 16 old., latin nyelvű, eredeti. a kettő együtt 45+16 = 61 oldal
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 020.
Dátum 1619. május 31.
Jelleg Az eredeti iratot az OL 1964-ben átadta Jugoszláviának. A regesztalapok adatai az OL filmásolatáról és az Elenchusból származnak.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 021.
Dátum 1671. március 20.
Jelleg 2 old., latin nyelvű, a Szepesi Kamara kassai számvevőségének 1747. január 31-én kelt hiteles másolata.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 022.
Dátum 1732. július 8.
Jelleg 3 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 023.
Dátum 1767. december 12.
Jelleg 26 old. német nyelvű, nyomtatott, kézírásos betoldásokkal, a végén hitelesítő záradékkal. 2 old., német felírásos kérdőív kézirással kitöltve és hitelesítve.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 024.
Dátum 1743. július 19.
Jelleg 114 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykúri kamarai másolat kötetbe kötve.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 025.
Dátum 17. század eleje
Jelleg 14 old., német nyelvű dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 026.
Dátum 1701. január 22–23.
Jelleg 1) Bars megyei, 5 old. latin hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat 2) Nyitra megyei, 2 old. latin eredeti elléklete: 1) a lévai harmincados 1701. január 21-én kelt válasza a Bars megyei összeírás ügyében 3 old. latin, eredeti 2) a nyitrai harmincados válasza (1711. január 22.) 2 old. latin eredeti 3) a selmeci bánya-kamara tiltakozása a konfiskálás ellen, 4 old., latin, eredeti 4) Péterfy János Ferenc jelentése a pozsonyi Királyi Magyar Kamarához a konfiskálás ügyében. 1701. I. 25., 2 old. latin, eredeti
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 027.
Dátum 1753
Jelleg Cím az indexből, mert az eredeti anyag helyén csupán egy jelzőcédula található a a következő szöveggel: Exhibitum ex camerali consilio. Vide decretum 19 Junii 1839. arch. 170
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 028.
Dátum 1753
Jelleg Az U et C Mutatóban szerepel csupán, az eredeti irat hiányzik, őrjegy, utalójegy sincs a helyén.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 029.
Dátum 1553. október 15.
Jelleg 75×30-as méretű, latin nyelvű, hitelesítés nélküli oklevél (másolat), dorsumán az említett címzés Ferdinánd királyhoz, amennyiben másolat, akkor is a 16. század közepéről vagy második feléből származik
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 030.
Dátum 1626. július 19.
Jelleg 12 folió nagyságú fraktur oldal, magyar nyelvű, latin címfelirattal, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 031.
Dátum 1492
Jelleg (Dl 36992) 32 old. latin nyelvű, fólió nagyságú fraktúr füzet, csak évszámmal datálva, valószínűleg befejezetlen, ezért záradék és aláírás nélküli, eredeti, de erősen megrongálódott oklevél. 17. századi másolata is van több hibával a nevek, számok mennyiségek jelölésénél, sőt egyes szavak is hiányoznak a másolatból.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 032.
Dátum 1673. június 20.
Jelleg 1 old. latin nyelvű eredeti, és ugyanennek 1 oldalas aláírással hitelesített másolata 1768-ból.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 033.
Dátum 1682. október 19.
Jelleg 14 old., latin nyelvű aláírással hitelesített eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 13 oldalas hiteles másolata 1768. május 15-én készítette a kassai számvevőség.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 034.
Dátum 1710. szeptember 29.
Jelleg 8 old., latin, eredeti és ennek két hiteles másolata: egyik 1768. március 18-án kelt Kassán, a másik szintén Kassán 1768. május 16-án, mindkettőt Alexander Korponay, a Szepesi Kamara regestratora hitelesítette, ennek ellenére mindkettő néhány kisebb részletben eltér az eredetitől és egymástól is.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 035.
Dátum 1677. március 21.
Jelleg 2 old., latin, eredeti, és ennek Kassán 1768. május 16-án kelt hiteles másolata
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 036.
Dátum 17. század vége
Jelleg 2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 037.
Dátum 1596. május 14. (az ó naptár szerint)
Jelleg 18 old. latin nyelvű, egykorú aláíroskkal hitelesített kamarai másolat.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 038.
Dátum 17. század második fele
Jelleg 2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 1768. május 17-én kelt hiteles másolata.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 039.
Dátum 1671. augusztus 10.
Jelleg 5 old., magyar nyelvű, kilenc pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 040.
Dátum 1698. október 1.
Jelleg 4 ol., latin nyelvű, kamarai fogalmazvány, a készítő személy (vagy hivatal) nevének kezdőbetűivel ellátva.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 041.
Dátum 1679. december 15.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 001.
Dátum 1685. január 13.
Jelleg 3 old. magyar nyelvű latin bekezdéssel és befejezéssel, eredeti és ugyenennek egykorú hiteles másolata.
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 043.
Dátum 1589. (december 8.)
Jelleg 3 old., latin nyelvű, eredeti kamarai fogalmazvány hitelesítés nélkül. 2 old. latin, alírással ellátott eredeti 1589. december 8-án kelt kísérőirat. Mindkettőnek 1768. május 17-én Kassán készült hiteles másolata, 4 old.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 044.
Dátum 1614. május 19.
Jelleg 3 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti és ennek Kassán 1768. május 17-én kelt hiteles másolata.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 045.
Dátum 1682. június 29.
Jelleg 2 old., német nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 046.
Dátum 1602. december 8.
Jelleg 16 old., magyar nyelvű, latin címfelirattal, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 047.
Dátum 1670. december 13–17.
Jelleg 22 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat (sok írás- ill. fogalmazási hibával).
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 048.
Dátum 1718. november 16.
Jelleg 3 old., német nyelvű latin címfelirattal a hátlapon, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 049.
Dátum 1718. június 13.
Jelleg 4 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 050.
Dátum 1718. június 13.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 051.
Dátum 1717. október 16.
Jelleg 2 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 052.
Dátum 1717. február 12.
Jelleg 4 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 053.
Dátum 1718. február 25.
Jelleg 7 old., latin nyelvű, alírással és pecséttel ellátott eredeti.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 054.
Dátum 1716. május 3.
Jelleg 7 old., német nyelvű, helyenként latin betoldásokkal, aláírással hitelesített egykorú másolat: Copia Conscriptionis” jelzéssel. Melléklet: 1 old. latin nyelvű összeírás azokról a thuri lakosokról, akik más helyre költöztek dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 055.
Dátum 1718. október 3.
Jelleg 5 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 056.
Dátum 1682–83 körül
Jelleg 11 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli és dátum nélküli eredeti fogalmazvány.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 057.
Dátum 17. század vége
Jelleg 7 old., magyar nyelvű latin címlappal és betoldásokkal, dátum és hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 058.
Dátum 17. század vége
Jelleg 5 old. latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli egykorú másolat.
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 059.
Dátum 1709. augusztus 27.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti fogalmazvány, de sok nyelvtani és íráshibával, több helyen javításokkal.
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 060.
Dátum 1709. augusztus 27.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
62. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 061.
Dátum 16. század vége
Jelleg 6 old., latin nyelvű dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.
63. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 062.
Dátum 1710
Jelleg 8 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.
64. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 063.
Dátum 1587. október 1.
Jelleg 5 fol. form. fraktúr oldal, magyar nyelvű, néhány latin betoldással, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány.
65. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 064.
Dátum 1655 és 1667 között
Jelleg 8 old., latin nyelvű, dátum nélküli, de Wesselényi Ferenc nádor pecsétjével és aláírásával ellátott eredeti.
66. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 065.
Dátum 1714
Jelleg A helyén lévő utalójegy szerint 1839. szeptember 18-án átadták a „Camerali Consilio” (az eredeti iratot) „in praeexistente Copia ...”
67. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 066.
Dátum 1719. november 9.–1720. január 20.
Jelleg 40 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
68. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 067.
Dátum 1702
Jelleg 47 old., latin nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
69. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 068.
Dátum 1563. május 19.
Jelleg 7 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek egykorú másolata. 7 old., hitelesítés nélkül és az eredeti záradéka elhagyásával.
70. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 069.
Dátum 1699. július 24.
Jelleg 14 old., német nyelvű monogrammal ellátott 1710-es kamarai másolat „Spectat ad relationem Zeneggianam de dato 15 Novembris 1970 Budae emanatam”.
71. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 070.
Dátum 1690. augusztus 6.
Jelleg Két példányban: 1) 2 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat a 18. század elejéről. 2) Kassán 1770-ben kelt hiteles másolat, akkor készült, amikor az eredetit 1770-ben a Királyi Magyar Udvari Kamarához felküldték, szintén 2 old., latin nyelvű. (A másolatokról lásd még a megjegyzést az utolsó reg. old.)
72. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 071.
Dátum 1680. március 8.
Jelleg 4 old., latin nelvű, dátum nélküli, de aláírással hitelesített eredeti.
73. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 072.
Dátum 1680. március 8.
Jelleg 7 old., latin nyelvű, hitelesítés és dátum nélküli fogalmazvány.
74. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 073.
Dátum 1563. május 19.
Jelleg 30 old., latin nyelvű, a pozsonyi káptalan 1702. április 10-én kelt hiteles átirata, a mellékletek is folyamatosan benne foglaltatnak.
75. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 074.
Dátum 1662. március 14.
Jelleg 2 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli fogalmazvány
76. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 075.
Dátum 1705. március 1.
Jelleg 15 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat 1705-ből, eredeti latin nyelvű indorsatummal.
77. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 076.
Dátum 1630
Jelleg 16 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány sok ismétlődéssel a helynevek összeírásánál.
78. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 077.
Dátum 1616. szeptember 15.
Jelleg Főirat: 6 old., latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. Mellékletek (fogalmazványok a főirat elkészítéséhez): 1) Conscriptio colonorum ... címmel 6 fol. form fraktur old. latin, 1616 szeptember 14-én kelt fogalmazvány. 2) „Myves emberek, zolgalo rendek, nemesek” ... megjegyzéssel 3 fol. form. kisméretű fraktur old. dátum nélkül. 3) A „kállay Hajdusagh Regestuma” jelzéssel a hajdúk névsora 2 old., dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány. A főirat tartalmazza mellékletben foglaltakat, de helyenként más sorrendben és csoportosításban.
79. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 078.
Dátum 1678. december 9.
Jelleg 1 old., magyar nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti
80. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 079.
Dátum 1671. november 3.
Jelleg 9 old., latin nelvű pecsétekkel és aláírásokkal elátott eredeti.
81. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 080.
Dátum 1671. július 27.
Jelleg 6 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti
82. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 042.
Dátum 1679. december 23. – 1680. január 10.
Jelleg 5 old., latin, pecséttel és aláírással ellátott eredeti és ennek 1768. május 17-én Kassán kelt hiteles másolata.
84. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 002 / a.
Dátum 1678. április 23–25.
Jelleg 17 fólió formatumú fraktur oldal, magyar nyelvű, eredeti.