2. oldal, 33 találat (0,015 másodperc)
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 016.
Dátum 1620. március 6. Terebes
Jelleg 27+32+22+26 oldal, egy eredeti és 3 másolati, latin nyelvű példány, melyek közül egyik pecséttel ellátott, 1753-i záradékkal (másolathitelesítés)
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 017.
Dátum 1621. március 21. Terebes
Jelleg 22 old. latin nyelvű, eredeti példány, pecsét nélkül.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
Dátum 1582
Jelleg 166 oldal, korabeli latinnyelvű másolati példány.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / b.
Dátum 1604. december 16.
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. 82 oldal, magyar nyelvű példány, pecsét és aláírás nélkül. (Az aláírás letépve.) A végén későbbi kéz írásával másik kelet: 15 Maii 1754. Jogügyi igazgatósági director.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / a.
Dátum 1637 után
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. Évszámát a 44. folioról vesszük, ahol az idézett évszám áll. 111 oldal, magyar nyelvű, pecsét és aláírások nélküli példány. (Utólagos javítások, kiegészítések. „Extractus Urbani”)
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / b.
Dátum 1568. szeptember 20.
Jelleg 361+12 oldalnyi latin nyelvű, quart alakú colligatum (v. ö.: 59 : 9 (a), melyből 198 oldal a trakostyáni várra és tartozékaira vonatkozó rész. Másolati példány, aláírás nélkül. Hozzákötve a zágrábi káptalan két oklevele és Ungand Ádám reversalisa.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 022 / a.
Dátum 1723. július
Jelleg 8 oldal, latin nyelvű, + 1 pld. másolati példány. Melléklet: az összeírás alapján készített 1722. szeptember 30. kelt aestimatio 9 oldal, latin jel. + Extractus Summarium (1725. december 7.) 1 old. latin
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / a.
Dátum 17. század
Jelleg 11 oldal, latin nyelvű másolati pélány.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / a.
Dátum 1565
1564. december 14.
Jelleg 361+12 oldal, latin nyelvű, korabeli másolati példány, pecsét, aláírás nélkül. Quart. alakú colligatum, két összeírás egybekötve, a 3 ével későbbi trakostyáni vár tartozékait is hozzákötötték, a tulajdonos azonossága miatt feltehetően, (l. 59 : 9 (b)) alatt). A hozzácsatolt 12 oldal pecséttel, aláírásokkal ellátott másolat 1782-ből. A colligatumhoz hozzákötve Zéchy Margit három reversalisa a trencséni várról, a másodikban a vár egyes tartozékai, allódium, erdők is szól. Mindhárom másolatban. A trencséni vár tartozékairól szóló rész 167 + 12 oldal a colligatumból. [1782-es hiteles másolatban]
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / d.
Dátum 17. század
Jelleg 8 oldal, latin nyelvű, fogalmazvány példány. (1626, 1636-os évszámok említve benne)
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / c.
Jelleg 64 oldal, magyar és latin nyelvű példány, pecsét, aláírás nélkül. (43 folion 1699 utánra vonatkozó bejegyzés 49 folion tulajdonosra vonatkozó bejegyzés. Utalások az 1694–1967, 1698. urbariumokra.)
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / b.
Dátum 17. század
1635
Jelleg 33 oldal, latin nyelvű, töredékes példány, aláírás, pecsét nélkül, eredeti.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 022 / b.
Dátum 1725. december 7.
Jelleg 1 oldal, másolati, latin nelvű példány.