33 találat (0,024 másodperc)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 001.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 001.
Dátum 1740.
Jelleg Eredeti példány, a helyén lévő őrjegy szerint 1845-ben a kamara rendeletére a kamarai tanácsnak kiadták. Adatok az Indexből. Helyén őrjegy 1845-ből.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 002.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 002.
Dátum 1740. június 8.
Jelleg 26 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel, alárásokkal ellátott eredeti példány.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 003.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 003.
Dátum 1747. június 24.
Jelleg Quart alakú, füzetbe kötött 31 oldal, latin nyelvű, pecséttel, aláírással ellátott eredeti példány. Magyar nyelvű betoldással.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 004.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 004.
Dátum 1687 (1753. február 26. Kassa) másolatban.
Jelleg 1 oldal, latin nyelvű, + 2 pld. aláírással hitelesített 1753-as másolat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 005.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 005.
Dátum 17. század
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / a.
Dátum 17. század
Jelleg 11 oldal, latin nyelvű másolati pélány.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / b.
Dátum 17. század
1635
Jelleg 33 oldal, latin nyelvű, töredékes példány, aláírás, pecsét nélkül, eredeti.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / c.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / c.
Jelleg 64 oldal, magyar és latin nyelvű példány, pecsét, aláírás nélkül. (43 folion 1699 utánra vonatkozó bejegyzés 49 folion tulajdonosra vonatkozó bejegyzés. Utalások az 1694–1967, 1698. urbariumokra.)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / d.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / d.
Dátum 17. század
Jelleg 8 oldal, latin nyelvű, fogalmazvány példány. (1626, 1636-os évszámok említve benne)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 007.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 007.
Dátum 1555
Jelleg 111 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti töredék példány.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 008.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 008.
Dátum 1564
Jelleg 77 oldal, latin nyelvű, másolat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / a.
Dátum 1565
1564. december 14.
Jelleg 361+12 oldal, latin nyelvű, korabeli másolati példány, pecsét, aláírás nélkül. Quart. alakú colligatum, két összeírás egybekötve, a 3 ével későbbi trakostyáni vár tartozékait is hozzákötötték, a tulajdonos azonossága miatt feltehetően, (l. 59 : 9 (b)) alatt). A hozzácsatolt 12 oldal pecséttel, aláírásokkal ellátott másolat 1782-ből. A colligatumhoz hozzákötve Zéchy Margit három reversalisa a trencséni várról, a másodikban a vár egyes tartozékai, allódium, erdők is szól. Mindhárom másolatban. A trencséni vár tartozékairól szóló rész 167 + 12 oldal a colligatumból. [1782-es hiteles másolatban]
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / b.
Dátum 1568. szeptember 20.
Jelleg 361+12 oldalnyi latin nyelvű, quart alakú colligatum (v. ö.: 59 : 9 (a), melyből 198 oldal a trakostyáni várra és tartozékaira vonatkozó rész. Másolati példány, aláírás nélkül. Hozzákötve a zágrábi káptalan két oklevele és Ungand Ádám reversalisa.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 010.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 010.
Dátum 1695. január 6. Trencsén
Jelleg 20 oldal, szlovák nyelvű, másolati példány. Szlovák nyelvű.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 011.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 011.
Dátum 17. század
Jelleg 5 oldal, latin nyelvű, másolati példány, kelet nélkül, aláírással.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 012.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 012.
Dátum 17. század
Jelleg 3 oldal, német nyelvű, töredékes példány, kelet és aláírás nélkül.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
Dátum 1582
Jelleg 166 oldal, korabeli latinnyelvű másolati példány.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 014.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 014.
Dátum 1601
Jelleg 262 oldal, latin nyelvű, pecséttel, aláírásokkal ellátott, eredeti példány. Kiadva: Marsina Richard – Kusin Michael: Urbare. I-II. Bratislava, 1959. Magyar Királyi Kamarához benyújtva: 1602. március 22.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / a.
Dátum 1637 után
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. Évszámát a 44. folioról vesszük, ahol az idézett évszám áll. 111 oldal, magyar nyelvű, pecsét és aláírások nélküli példány. (Utólagos javítások, kiegészítések. „Extractus Urbani”)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / b.
Dátum 1604. december 16.
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. 82 oldal, magyar nyelvű példány, pecsét és aláírás nélkül. (Az aláírás letépve.) A végén későbbi kéz írásával másik kelet: 15 Maii 1754. Jogügyi igazgatósági director.
  • 1
  • 2