33 találat (0,017 másodperc)
1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 001.
Dátum 1740.
Jelleg Eredeti példány, a helyén lévő őrjegy szerint 1845-ben a kamara rendeletére a kamarai tanácsnak kiadták. Adatok az Indexből. Helyén őrjegy 1845-ből.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 002.
Dátum 1740. június 8.
Jelleg 26 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel, alárásokkal ellátott eredeti példány.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 003.
Dátum 1747. június 24.
Jelleg Quart alakú, füzetbe kötött 31 oldal, latin nyelvű, pecséttel, aláírással ellátott eredeti példány. Magyar nyelvű betoldással.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 004.
Dátum 1687 (1753. február 26. Kassa) másolatban.
Jelleg 1 oldal, latin nyelvű, + 2 pld. aláírással hitelesített 1753-as másolat.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / a.
Dátum 17. század
Jelleg 11 oldal, latin nyelvű másolati pélány.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / b.
Dátum 17. század
1635
Jelleg 33 oldal, latin nyelvű, töredékes példány, aláírás, pecsét nélkül, eredeti.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / c.
Jelleg 64 oldal, magyar és latin nyelvű példány, pecsét, aláírás nélkül. (43 folion 1699 utánra vonatkozó bejegyzés 49 folion tulajdonosra vonatkozó bejegyzés. Utalások az 1694–1967, 1698. urbariumokra.)
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 006 / d.
Dátum 17. század
Jelleg 8 oldal, latin nyelvű, fogalmazvány példány. (1626, 1636-os évszámok említve benne)
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 007.
Dátum 1555
Jelleg 111 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti töredék példány.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 008.
Dátum 1564
Jelleg 77 oldal, latin nyelvű, másolat.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / a.
Dátum 1565
1564. december 14.
Jelleg 361+12 oldal, latin nyelvű, korabeli másolati példány, pecsét, aláírás nélkül. Quart. alakú colligatum, két összeírás egybekötve, a 3 ével későbbi trakostyáni vár tartozékait is hozzákötötték, a tulajdonos azonossága miatt feltehetően, (l. 59 : 9 (b)) alatt). A hozzácsatolt 12 oldal pecséttel, aláírásokkal ellátott másolat 1782-ből. A colligatumhoz hozzákötve Zéchy Margit három reversalisa a trencséni várról, a másodikban a vár egyes tartozékai, allódium, erdők is szól. Mindhárom másolatban. A trencséni vár tartozékairól szóló rész 167 + 12 oldal a colligatumból. [1782-es hiteles másolatban]
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 009 / b.
Dátum 1568. szeptember 20.
Jelleg 361+12 oldalnyi latin nyelvű, quart alakú colligatum (v. ö.: 59 : 9 (a), melyből 198 oldal a trakostyáni várra és tartozékaira vonatkozó rész. Másolati példány, aláírás nélkül. Hozzákötve a zágrábi káptalan két oklevele és Ungand Ádám reversalisa.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 010.
Dátum 1695. január 6. Trencsén
Jelleg 20 oldal, szlovák nyelvű, másolati példány. Szlovák nyelvű.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 011.
Dátum 17. század
Jelleg 5 oldal, latin nyelvű, másolati példány, kelet nélkül, aláírással.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 012.
Dátum 17. század
Jelleg 3 oldal, német nyelvű, töredékes példány, kelet és aláírás nélkül.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 013.
Dátum 1582
Jelleg 166 oldal, korabeli latinnyelvű másolati példány.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 014.
Dátum 1601
Jelleg 262 oldal, latin nyelvű, pecséttel, aláírásokkal ellátott, eredeti példány. Kiadva: Marsina Richard – Kusin Michael: Urbare. I-II. Bratislava, 1959. Magyar Királyi Kamarához benyújtva: 1602. március 22.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / a.
Dátum 1637 után
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. Évszámát a 44. folioról vesszük, ahol az idézett évszám áll. 111 oldal, magyar nyelvű, pecsét és aláírások nélküli példány. (Utólagos javítások, kiegészítések. „Extractus Urbani”)
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 015 / b.
Dátum 1604. december 16.
Jelleg Két különböző összeírás, az egyik Tőketerebes, a másik Turterebes, a hasonló név miatt került a két urbarium össze. 82 oldal, magyar nyelvű példány, pecsét és aláírás nélkül. (Az aláírás letépve.) A végén későbbi kéz írásával másik kelet: 15 Maii 1754. Jogügyi igazgatósági director.