54 találat (0,012 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 001.
Dátum 1697.
1697. július 1.
17. század vége.
1697. március 9.
1697 körül
Jelleg 1)„Beschreibung 16 old., német dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, ill. ennek 3 db. dátum és hitelesítés nélküli másolata. 2)„Schätzung” 10 old. német, aláírással dátummal ellátott kamarai fogalmazvány, ill. ennek 3 hitelesítés nélküli másolata. 3)„Summarischer Extract” címmel összegező kivonat a becslésből. 1 old., német. hitelesítés nélkül, ill. ennek 2 db. hitelesítés nélküli másolata. Kamarai értékbecslés.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 002.
Dátum 1700. február 26.
Jelleg 11 old., német pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 003.
Dátum 1693. szeptember 15.
Jelleg 6 old. latin, hitelesítés nélküli másolat 2 példányban.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 004.
Dátum 1696. április 15.
Jelleg 2 füzetbe bekötve 120 + 40 = 160 old. német, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 005 / a.
Dátum 1672
Jelleg Latin eredeti 80 pag. saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai. Eredeti Jugoszláviában l. Filmtár 2205 dob.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 005 / b.
Dátum 1698. szeptember 6.
Jelleg Egykorú egyszerű kamarai másolat, latin 76 pag. Eredeti Jugoszláviában l. Filmtár 2205 dob.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 006.
Dátum 1673
Jelleg Az eredeti irat helyén egy 1849-es őrjegy, amely szerint az eredeti irat a jelzett évben „In Croatiam missus” Az eredeti irat Jugoszláviába került. 1849-ben, helyén egykorú őrjegy.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 007.
Dátum 1720. szeptember-október
Jelleg 300 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti Conscriptio
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / a.
Dátum 1672. március 18.
Jelleg Sulyok János elkobzott birtokai. Urbárium.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / b.
Dátum 1674. december 31.
Jelleg 3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány vagy másolat. A Sulyok Jánostól elkobzott részbirtokok urbáriuma.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / c.
Dátum 1674. március 18.
Jelleg 6 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban. A Sulyok Jánostól elkobzott részbirtokok urbáriuma.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / d.
Dátum 1674. december 31.
Jelleg 3 oldal latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány vagy másolat.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 009.
Dátum 1695. november 23.
Jelleg 3+3 old. latin hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. Kamarai conscriptio és aestimatio.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 010.
Dátum 1696. május 1. és március 3.
Jelleg 1) 5 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. 2) 9 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti és ennek hitelesítés nélküli egykorú másolata.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 011.
Dátum 1697. március 16.
Jelleg 12 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek 1697. szeptember 19-én kelt hiteles másolata. A volt Kapy-féle birtokok.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 012.
Dátum 1713. április 26.
Jelleg 18 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti 2 példányban. – 2 db. hitelesítés nélküli másolat. Br. Milith Pál fiúutód hiányában a kincstárra szállt birtokának conscriptiója.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 013.
Dátum 1718. július-augusztus
Jelleg 1) 20 old. latin nyelvű pecséttel és aláírással ellátott eredeti. 2) 9 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban egyik dátuma 1718. augusztus 2., a másiké 1718. szeptember 17.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 014.
Dátum 1720
Jelleg 1) Becslés „Specificatio címmel. 4 old., latin eredeti, 1720. június 15-i keltezéssel 2 példány. 2) „Aestimatio Bonorum Csengeriensium Milithiano-Fiscalium” 4 old. latin, dátum és hitelesítés nélkül, 2 példányban. 3) „Aestimatio perennalis” 1720. június 20-i dátummal, 4 old. latin, eredeti, 2 példány. 4) Aestimatio, 4 old., latin, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. A kincstár kezére került Milith-féle javak aestimatiója.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 015.
Dátum 1721
Jelleg Az irat helyén őrjegyen: „Ex Fasc. 3. No. 15. deest, qui per errorem tamen insertus habetur in Fasc. 32. sub. No. 41.”
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 016.
Dátum 1723. augusztus 12. Kassa
Jelleg 1 old. latin nyelvű, eredeti + ennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. A volt Milith-féle, most kamarai uradalomhoz tartozó, elzálogosított birtokrész értékbecslése.