2. oldal, 42 találat (0,013 másodperc)

21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 018.
Dátum 1677. november 25.
Jelleg 7 old., latin nyelvű aláírásokkal ellátott eredeti.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 001.
Dátum 1567. március 26–27.
1567
1567. március 7–június 22.
1568. február 3.
1568. február 3.
1568.
Jelleg (Főirat:) 17 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ugyanennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. Mellékletek: l. „Extractus gravaminum” (kb. 1567) úrbéri panaszok jegyzék 9. old., latin. Dátum és hitelesítés nélkül. 2. „Regestrum super proventus…” Jövedelem-kimutatás 1567. június 12-én kelt latin nyelvű, eredeti, 16 old. 3. „Regestrum Conscriptionis proventuum…” címmel egy 1568. február 3-án datált összeírás egykorú kivonata. 12. old., latin, hitelesítés nélkül. 4. Karlo helység urbarialis összeírása, (kb. 1568-ból) latin nyelvű, aláírással hitelesített, de dátum nélküli, 9 old. 5. „Summarius Extractus et numerus vinearum „Kimutatás a monostor tartozó szőlőkről, amelyek után természetben jus montanum címen adóznak a monostornak. 3 old. latin, hitelesítés nél. 1566-ból. (nincs regesztázva) 6. Az összeíró jelentése a győri püspökség bérbeadott tizedeiről. „Acta in Kewzegh apud D. Jurisith de decimis Episcopatus Jauriensis per se perceptis címmel. 1 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti, de datálás nélkül (valószínűleg 1567-ből) (Nincs regesztázva) 7. Memorialis címmel latin kísérőirat. 2 old., datus és alíárás nélkül (Nincs regesztázva) A 6 melléklet oldalszáma összegezve: 52 old. Jobbágy-panaszok: „Extractus gravaminum tam in laboribus, quam in contributionibus”…
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 020.
Dátum 1711. május 5.
Jelleg 8 old., latin nyelvű, a kísérőlevél aláírásával hitelesített eredeti. „Conscriptio Bonorum Rebellium vivorum et demortuorum in Dominio… Comitissae Viduae Czoborianae reperibilium, tam Nobilium quam et Libertinorum per familiam Czoborianam libertatorum, signanter in Dominio Berenchiensi.”
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 021.
Dátum 1727. március 16.
Jelleg 26 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli összeírásrészlet. A borítólap felső sarkában olvasható megjegyzés: „Continuatio Conscriptionis” – „Conscriptio Bonorum, eorumque Proventuum Dominii Arcis Berencz”
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 022.
Dátum 1618–19.
Jelleg 30 folio-formátumú frakturoldal, latin nyelvű magyar betoldásokkal, hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány, két részletben két dátummal.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 023.
Dátum 1654. március 1.
Jelleg 56 old., sérült kezdőlappal, végre is hiányos, egy levéltári jelzet a hátsó fedőlapon jelzi, hogy „aliquod folia desunt”, magyar nyelvű, latin részletekkel, egykorú hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 024.
Dátum 1670. december 20.
Jelleg 14 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti és ugyannanak 16 oldalas másolata (egykorú, de hitelesítés és záradék nélküli).
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 029.
Dátum 1685. március 20.
Jelleg 32 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, amely a korábbi összeírások anyagából is átvett adatokat.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 028.
Dátum 1680 körül
Jelleg 8 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. – A szóbanforgó derencsényi jószág 1679-ig a balogi uradalomhoz, attól kezdve a murányi uradalomhoz tartozott!
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 026.
Dátum 1672. június 8. és a következő napok.
Jelleg 1) Másolat. 32 old., latin. 3 oldalt az UC 2 : 25 (b) anyagából is közöl. 2) Másolat. 34 old. latin. Értékes utalással az eredeti összeírásnak 1722. június 6-án „Exc. Dno. Judici Curiae Regiae Dno. Comiti Stephano Kohary” történt átadásáról. 3) Másolat. 40 old. latin, azonos az előzővel, de későbbi bejegyzések jelzik egyes birtokok további sorsát, pl. átcsatolásukat „ad Derencz” (valószínűleg Drencsény, Gömör m. cf. UC 2 : 28). Ehhez a 3. kópiához egy táblázat is tartozik. Dátum és hitelesítés nélküli, latin nyelvű, közel egykorú (az 1672-es összeírásban szereplő birtokok telekállományában beállott változásokról).
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / a.
Dátum 1601. július 6.
Jelleg 151 old., latin nyelvű, hitelesítés nélkül egykorú másolat utólagos bejegyzésekkel és javításokkal. (Házépítés és irtványföld-megművelés fejében 1593-tól számított 12 évi mentességet kaptak! 1594-től számított 12 évi mentesség.) „A Vas Vini Fueda irata”
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / a.
Dátum 1674. december 25.
Jelleg 40 old., latin nyelvű, aláírásokkal, pecsétekkel ellátott eredeti. – (A deserta-telkeket uradalomszerte „Rustici solent usuare”!)
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / b.
Dátum 1676
Jelleg 15 old., magyar nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány. – Jegyzék a vármegyei adókivetéssel és ingyenes közmunkák teljesítéséről. – „Repertitio et gratuitus labor”
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / b.
Dátum 1676. november 18.
Jelleg 6 old., latin nyelvű, az UC 2: 25 (1) folytatásaként készült hitelesítés nélküli egykorú másolat. – (A lázadó nemesektől elkobzott és a balogi uradalom provisorának hatáskörébe került részbirtokok urbáriuma!)
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / a.
Dátum 1677. (1672.) június 8.
Jelleg 30 old., latin nyelvű hit, és dátum nélküli 1676 után készült közel egykorú másolat.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 030 / a.
Dátum 1686. szeptember 27.
Jelleg 1) Aestimatio 5 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli fogalmazvány és ugynennek 6 oldalas szintén hitelesítés nélküli egykorú másolata. 2) Extractus 1 old., latin nyelvű, 1686. november 7-én kelt aláírással és pecséttel ellátott eredeti.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / c.
Dátum 1680. október 8.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy másolat.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / c.
Dátum 1614
Jelleg 27 old. latin és magyar nyelvű aláírásokkal ellátott dátum nélküli fogalmazvány, utólagos bejegyzésekkel, néhány lapja sérült. „Urbarium Aris Beczko”, az eredeti foli-számozásra utaló tartalomjegyzék a 2. lapon. Dátumát a szövegben utólagos bejegyzésként előforduló 1614-es évszám („Ab anno 1614 tartami fognak…”) alapján állapítottuk meg.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / b.
Dátum 1666. augusztus 12.
Jelleg 118 old., latin és magyar nyelvű aláírással ellátott eredeti, kodextöredékbe kötve. Melléklet: A fenti összeírás hitelesítés nélküli de egykorú másolata.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / a.
Dátum 1670. szeptember 15.
Jelleg 16 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány utólagos egykorú, más kéztől származó bejegyzésekkel. Gr. Nádasdi Ferenc egyhatod-részes birtokát lefoglalja a kamara.