77 találat (0,028 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 001.
Dátum 1563. május 19.
Jelleg 22 old. latin, eredeti aláírások, a pecsétlenyomatok letöredeztek.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 002.
Dátum 1672. február 29. Diősgyór
Jelleg 1 old. eredeti, magyar alíárások és gyűrűspecsét lenyomat.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 003.
Dátum 1682. szeptember 25.
Jelleg 25 old. magyar, másolat hitelesítés nélkül ugyanaz latin másolatban is. – Az urbáriumból két szó szerint azonos példány készült, az egyik magyar, a másik latin nyelven.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / a.
Dátum 1565
Jelleg 6 old. 1702. április 18-án hitelesített latin másolat hitelesítő aláírás és a kamara pecsétjének papírfelzetes lenyomata. – A kamarától 1702-ben kiállított, hiteles másolat!
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / b.
Dátum 1703
1702
Jelleg 1) 10 old. latin, egyszerű másolat aláírás nélkül 2 pld. 2) „Conscriptio dominii Dios Györiensis et appertinentiarum Anno 1702 peracta” 46 old. latin, egyszerű másolat, nincs regesztázva, a subditusok névsorát is tartalmazza. Egyes esetekben az ökrök és a lovak számát is közlik; így Varbó, Radistyán, Parasznya, Kápolna, Babony, Kisgyőr, Mezőkövesd és Ujváros helységekben! – Az 1720. év január havában datált összeírás így emlékezik meg Ujvárosról: „oppidum Ujváros Trans Tibiscum, uti resciri potuit, per nonnullos Privatos qualiter, ac in qua summa possidetur, ignoratur. Quod… uti ex conscriptione anni Millesimi Septingentesimi Secundi apparet, inter Dominium Dios Győr conscriptum exstitit.”
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / c.
Dátum 1712 után
Jelleg 6 old. latin, egyszerű másolat, aláírás és dátum nélkül 1712-es adatokat is felhasznál, tehát legkorábban ebben az évben készülhetett. Aestimatio dominii Diosgyor ex conscriptionibus anni 1703. et 1712. per officinam rationariam, sex et quinque pro cento facta.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / d.
Dátum 1720 után
1720
Jelleg 9 old. latin, egyszerű másolat, töredék aláírás és dátum nélkül. 1720-es adatokat is felhasznál, ezért legkorábban ebben az évben keletkezhetett. (Discfrepantia dominii Regi Fiscalis Dios Győriensis… – Az 1703., 1712. és 1720. évi összeírások eltéréseinek kimutatása, különös tekintettel a korábbi összeírásoknál kihagyott értékekre!)
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / e.
Dátum 1720. február 15.
1720. október 24.
1720. január
1720. szeptember 7.
1720. január
1720. szeptember 7.
Jelleg 1. 15 old. latin, eredeti aláírással 2. 2 pld. egyszerű másolatban 3. „Extractus Oppidorum et Pagorum Dominiorum Dios Györ et Onod…” 1720. szeptember 7. 20 old. latin eredeti 4. „Conscriptio Dominii Regi Fiscalis Diosgyőr” 1720. január 66 old. latin, eredeti regesztázva nincs.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / f.
Dátum 1722. július 6.
1722. augusztus 22.
Jelleg 1 34 old. latin, másolat 2. Aestimatio c. a fenti összeírás alapján készült becslés 1722. augusztus 22. dátummal.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / a.
Dátum 1733. február 17. Diósgyőr
1728
Jelleg 1. 52 old. latin, eredeti aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai, kötve. 2. „Extractus Demonstrans quantum Regi Coronale Dominium Dios Győr… inferre possit…” keltezetlen, 1733-as adatok alapján, 1 old. aláírás nélkül. (Az összeíró részletezés helyett gyakran utal az 1728. évi urbáriumban vázolt helyzetre ill. viszonyokra.) – Egyes helységeknél, bár nem következetesen és azonosan, de megadják a fiúk és az állatállomány számát.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / b.
Dátum 1742. február 3.
1733
Jelleg 48 old. latin, eredeti aláírás, kötve. – (Az uradalom legtöbb jövedelmét árendálják. Ez a conscriptio az új árendába adáskor készült.) – (Az összeíró gyakran csak a korábbi, 1733. évi urbáriumban foglaltakra utal).
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / c.
Dátum 1744. január 1. Diósgyőr
1744. január 31.
Jelleg 111 old. latin, eredeti: aláírások és gyűrűspecsétek lenyomata, kötve 2 pld. – (A diósgyőri korona-uradalom összeírása, értékbecslése és leltára.) – A jobbágyság vallási megoszlását feltüntető táblázatok! – Néhány helységnél az ökrök és lovak száma feltüntetve, pl. Mezőkövesd, Kisgyőr, Varbó, Bábony, Kápolna, Petri. – A taxás jobbágyoknál nem közlik a fiúk számát valamint az állatállományt, csak a jobbágyoknál!
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / d.
Dátum 16. század közepe
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás és dátum nélkül, korára írásmódja utal 3 pld.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / e.
Dátum 1723. október 11. Kassa.
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás nélkül 3 pld. – Kamarai értékbecslés az 1723. évi összeírás alapján.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / f.
Dátum 1728. október 15.
Jelleg 1. 42 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. „Aestimatio Dominii Diosgyor.” 5 old. latin, keltezve nincs, írásmódjából 18. század eleje következik. 3. Becslés töredék, latin 4 old. 18. század elejéről. 4. „Aestimatio Dominii Dios Györ sex pro cento … concinnata.” 7 old. latin másolat 18. század elejéről. Conscriptio coronalis dominy Dios Győr. – (Néhány helységben közlik az ökrök számát: Mezőkövesd, Varbó, Kápolna, Petri.)
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / g.
Dátum 1723. szeptember
1723. október 11
1723. október 2.
Jelleg 48 old. latin, egyszerű másolat. – (A 19. sorszámú 1723. október 11-i keltű kamarai értékbecslés alapjául szolgáló összeírás!) – A két mezőváros jobbágysága magához váltotta a földesúri jogokat s így mentes a kilenced alól.) – A conscriptio felsorolja valamennyi jobbágy-sessio és vinea nagyságát illetve átlagos hozamát is! – A kamarai praesentálás dátuma: 1723. október 2.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 006.
Dátum 1596. november 20.
Jelleg 8 old. latin, egyszerű másolat
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 007.
Dátum 1678. augusztus 30.
Jelleg 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 008.
Dátum 1670 körül
1671. április 3
Jelleg 2 old. német és latin, egyszerű másolat a latin rész címe: „Extractus” 1671. április 3-i keltű.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 009.
Dátum 1690 után
Jelleg 3 old. német, fogalmazvány dátum és aláírás nélkül, a szövegben 1690 említve van legkorábban ekkor keletkezhetett
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 010.
Dátum 17. század vége
Jelleg 2 old., német fogalmazvány, aláírás és dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 011.
Dátum 1701
Jelleg 1. 19 old. latin, magyar bejegyzésekkel töredékes egyszerű másolat dátum in dorso. 2. 7 old. latin, egyszerű másolat, töredék a lakosság névsorát, állatai számát tartalmazó összeírás, amely nincs regesztázva.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 012.
Dátum 1712. május 3.
1712. március 30.
1710
1712. március 30.
Jelleg 1. 8 old. egykorú másolat latin, aláírás nélkül 2 pld. 2. „Conscriptio Dominii Döbrö” c. irat 17 old. német, eredeti az aestimatio ez alapján készült 1712. március 30. regeszta csak a caput bonorumról érdekes úrbéres és a településtörténeti adatok.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 013.
Dátum 1710
Jelleg Az iratot (az egykorú őrjegy tanúsága szerint) a Helytartótanács utasítására 1855. december 16-án kiadták.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / a.
Dátum 1622 után
Jelleg 18 old. latin, egyszerű másolat, fraktur. 1622-es év a szövegben említve magyar bejegyzésekkel
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / b.
Dátum 1690. február 1.
1690. június 9
1690. február 1.
Jelleg 1. 1 old. latin, eredeti alárás. „Specificatio” 2 old. latin másolat nincs datálva, 1690 körül keletkezhetett a fiskális és elzálogosított Wesselényi-féle javakról. 3. Specificatio 1690. június 9-i 2 old. latin másolat.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / c.
Dátum 1682. november 2.
1679. február 26.
Jelleg 1. 6 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül. 2. „Conscriptio” 1679. február 26. 15. old. latin, eredeti aláírások, pecsétek subditusok névsora úrbéres adatokkal nincs regesztázva.
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / d.
Dátum 1675. május 31.
1672. június 8
Jelleg 1. 4 old. latin, másolat aláírás nélkül. 2. „Valor Portionum” 1675. május 31. 1 old. latin az elzálogosított birtokrészekről.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / e.
Dátum 1689. december 14.
Jelleg 1 old. latin, másolat aláírás nélkül.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 015.
Dátum 1692. május 7.
1689
1691
1690
Jelleg 107 old. latin, egykorú fogalmazvány. Minden uradalomról összesítő táblázatos kimutatás, melyet Draheim Vilmos officiális készített.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 016.
Dátum 1686. május 28. Murányallja
Jelleg 24 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 017.
Dátum 1692. november 22.
Jelleg 1) 92 old. latin másolat, aláírás nélkül. 2) 4 old. latin másolat „Consignatio” címen összesítő adatok. 3) „Extract von der Beschreibung” 2 old. német másolat az összeírás összesítése.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 018.
Dátum 1744. augusztus 28. Debrecen
Jelleg 1. 4 old. latin eredeti aláírások 2. 7 old. latin eredeti összeírás, nincs regesztázva
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 019.
Dátum 1640 után
Jelleg 24 old. latin és magyar másolat 1604 a szövegben említve (a latin szövegben magyar bejegyzések).
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 020.
Dátum 1665 körül
Jelleg 8 old. magyar, eredeti aláírások 1665 a szövegben említve.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 021.
Dátum 1670. július 30.-július 1.
Jelleg 11 old. magyar, egyszerű másolat.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 022 / a.
Dátum 1674. március 3. Kassa
Jelleg 13 old. latin, eredeti aláírások.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 022 / b.
Dátum 1685. január 12.
Jelleg 2 old. latin, eredeti aláírások és pecsétek.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 023.
Dátum 1681. június 23.
Jelleg 3 old. latin, egyszerű másolat.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 024.
Dátum 1681. április 18. (ez a beküldési dátum is!)
16. század közepe
Jelleg 8 old. latin másolat az iraton szereplő 1681-es évszám téves későbbi reáírás, keletkezésének korára írásmódja utal.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 025.
Dátum 1684. július 18.
Jelleg 5 old., latin másolat aláírás nélkül.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 026.
Dátum 1636
Jelleg 9 old. latin egyszerű másolat, magyar bejegyzésekkel.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 027.
Dátum 1680
1681. szeptember 20.
1680. október 31.
Jelleg 1. 11 old. latin másolat 2. 1 old. latin eredeti Szelnicza plébánosának bizonyságlevele (1681. szeptember 20. Szalaich János) 3. 1 old. latin eredeti Szent Márton plébánosának bizonyságlevele (1680. október 31. Brezonaczky György)
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 028.
Dátum 1710. június 20. Nedecz
Jelleg 11 old. eredeti latin aláírás és pecsét 2 pld. Az irathoz csatolt másodpéldány az eredetivel szó szerint egyezik, nem számítva az utolsó 3 oldalt, mely a másolatban hiányzik.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 029 / a.
Dátum 1711. március 22. Lőcse
Jelleg 7 old. latin, eredeti pecsét és aláírás
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 029 / b.
Dátum 1713. február 11.
Jelleg Eredeti, latin 15 old. aláírás és pecsét.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 029 / c.
Dátum 1720. július 6.
Jelleg 1. 13 old. latin eredeti aláírás. 2. „Aestimatio” 7 old. latin eredeti 1720. július 6.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 030 / a.
Dátum 1715. január 6.
Jelleg 1. 3 old. egykorú latin másolat. 2. Aestimatio 5 old. latin, eredeti 1715. február 11. és másolata.
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 030 / b.
Dátum 1728. szeptember 22.61
Jelleg 8 old. latin másolat bekötve 1 old. becslés Csatolva a jelen összeírás alapján készített értékbecslés.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 031.
Dátum 1719. augusztus 26.
Jelleg 1. 49 old. latin, eredeti aláírás és pecsét 1 pld. másolat. 2. „Aestimatio” 9 old. 1719. december 14.
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 032.
Dátum 1731. június
Jelleg 15 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 033.
Dátum 1725. május 12.
Jelleg 5 old. latin, egyszerű másolat
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 034.
Dátum 17. század eleje
Jelleg 3 old. eredeti, magyar, aláírás. 1 pld. másolat keltezetlen, korára tartalma és írásmódja utal.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 035.
Dátum 1550–1560 körül
Jelleg 23 old. latin eredeti, aláírás dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 036.
Dátum 1719. május 19.
Jelleg 1. 3 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül. 2. Jelentés a kamarához 2 old. latin 1719. május 19.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 037.
Dátum 1687. június 28.
Jelleg 9 old. latin, másolat aláírás nélkül.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 038.
Dátum 1748. december 5. Legrad
Jelleg 1. 12 old. latin, eredeti aláírás, pecsét. 2. Becslés 3 old. latin, eredeti.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 039.
Dátum 1728. március 7. Szatmár
Jelleg 2 old. latin, egykorú másolat.
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 040.
Dátum 1736. március 10. Darda
Jelleg 56 old. latin, eredeti aláírás.
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 041.
Dátum 1748. június 6.
Jelleg 32 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 042 / a.
Dátum 1700. július 20.
Jelleg 1. 4 old. német, eredeti aláírás. 2. 1700. július 4. „Beschreib-und Schätzung” 4 old. német eredeti.
62. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 042 / b.
Dátum 1693. március 16.
Jelleg 12 old. német, eredeti aláírás.
63. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 043.
Dátum 1763. augusztus 15.
Jelleg 1. 2 old. német, eredeti. 2. 1699. április 27. Beschreib-und Schätzung, fogalmazvány.
64. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 044.
Dátum 1712. május 30.
Jelleg 3 old. német, másolat aláírás nélkül.
65. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 045.
Dátum 1712. szeptember 20.
Jelleg 1. 27 old. latin, eredeti aláírás, pecsét. 2. 1711. szeptember 26. Kassa. Franciscus Mering jelentése a kamarához. 3. 1711. szeptember 18. Dolha. Bényei György levele a kamarához.
66. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 046.
Dátum 1711. február 22.
1712. április 21.
Jelleg 1. 25 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek. 2. Aestimatio 1712. április 21. 3 pld.
67. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / a.
Dátum 1673. november 11.
1670. július 28.
1672. február 5.
Jelleg 1. 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. Összeírás 1670. július 28. 7 old. magyar, eredeti. 3. Összeírás 1672. február 5. 3 old. latin, eredeti. 4. Szegedy János levele a kamarához. 5. Összeírás, latin eredeti 1674. január 1. 2 pld.
68. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / b.
Dátum 1687. szeptember 27.
1679. április 21.
1686. június 22.
1686. július 9.
1687. augusztus 21.
1690
Jelleg 1. 7 old. latin, eredeti aláírással. 2 „Aestimatio” 1 old. latin, 3 pld. 1679. április 21. 3. Összeírás 1686. június 22. 2 old. eredeti 4. Összeírás 1686. július 9. 3 old. latin, eredeti 5. „Conscriptio et aestimatio” 1687. augusztus 21. 2 old. latin 6. „Conscriptio” 3 old. latin keltezetlen 17. század végéről 7. Aestimatio portionis fiscalis 1690. 1 old. 8. Összeírás, töredék, magyar, 1 old. 17. század vége
69. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / c.
Dátum 1714. január 8.
Jelleg 1. 4 old., eredeti latin aláírás és pecsét. 2. „Aestimatio” mely a fenti összeírás alapján készült 1718. március 8. 2 pld.
70. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / d.
Dátum 1718. március 26.
1718. április 22.
1725. augusztus 5.
1726. május 2.
1672
1725
Jelleg 1. 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. Aestimatio 1718. április 22. 2 pld. 3. Összeírás 1725. augusztus 5. 2 pld. 4. Becslés 1726. május 2. 2 pld. 5. 1672 és 1725-ös összeírások összehasonlítása.
71. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / e.
Dátum 1725. augusztus 5.
1726. május 2.
1677.
1725.
Jelleg 1. 3 old. latin, eredeti aláírás, másolati példány is 2. Aestimatio 1726. május 2. 2 pld. 3. Confrontatio c. 1677. és 1725. évi összeírások összehasonlítása, tulajdonosnak Dobay András feltüntetve. Két példányban, mely lényegileg azonos, csak az elsőben az értékbeslés összegét magyar forintban, míg a másodikban rajnai forintban közlik.
72. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 048.
Dátum 1690. szeptember 22.61
1690. szeptember 22.
Kassa, 1690. december 8.
Jelleg 1. 1 old. latin, másolat. 2. Összeírás 1690. szeptember 22. eredeti latin regesztázva. „Aestimatio” Kassa, 1690. december 8.
73. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 049.
Dátum 1678. augusztus 20.
Jelleg 5 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
74. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 050.
Dátum 1738. augusztus 26. Pozsony
1737. augusztus 26.
Jelleg 1. 3 old. latin, másolat. 2. 1737. augusztus 26. Aestimatio 2 old. latin.
75. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 051.
Dátum 1672. március 9.
Jelleg 3 old. latin, másolat 2 pld.
76. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 052.
Dátum 1672. március 4.
Jelleg 1 old. latin másolat 3 pld.
77. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 053.
Dátum 1678. december 20.
1678
Jelleg 1. 84 old. latin, fogalmazvány. 2. „Conscriptio seu Specificatio” 4 old. latin datálva nincs, 1678 körül keletkezett.