HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 008. - No. 049.

Dátum 1710. október 17.
Szöveg

Egyes, a Rákóczi-felkelésben résztvevő nemes családok elkobzott birtokai-nak összeírása. Feltünteti az egyes nemesi birtokok jobbágy egész- és résztelkeinek számát, az allodiumokat, szántókat, kaszálókat, pusztatel-keket stb. A kimutatásban feltüntetett nemes személyek: Geörgei Miklós és Zsigmond, Draveczky Zsigmond, Szentiványi Mihály. Szepes m.

Tartalomgazda