HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 008. - No. 021.

Dátum 1677
Szöveg

Kimutatás a felső-magyarországi fiskális birtokok 1677. évi tavaszi vetéséről, a betakarított gabona mennyiségéről (keresztekben) és szemhozamáról (köblökben), valamint a kilencedről és tizedről.A kimutatásban a köv. kincstári birtokok vannak feltüntetve: Balogh, Putnok, Murány, Szendrő, Tokay, Thorna, Liszka, Baczko, Kallo, Szemere, Késmárk, Schavnik. – Első betétlapon: gabonahátralékok kimutatása: Murány, Baczko, Füzér, Késmárk, Eniczke, Szendrő, Szerdahely, Thorna, Szattmár, Liszka. – Második betétlapon: kimutatás a felső-magyarországi kincstári birtokok 1677-ben adminisztrálandó gabona- és készpénz-adójáról. Feltüntett kincstári birtokok: Murány, Putnok, Balogh, Szendrő, Szerdahely, Schavnik, Szepes, Baczko, Thorna, Füzér, Liszka, Kallo, Deméthe, Pekliny, Duplin, Duplin, Olczvár, Eniczke, Nagy-Ida, Szemere, Sovar, Legenye, Thokay. – Harmadik betétlapon: az első kimutatás folytatása; kincstári birtokok: Szepes vára, Demethe, Eniczke, Pekliny, Olczva, Szerdahely, Legenye, Kassa, Fuzér, Nagy-ú Ida, Szatthmár, Bereg, Ung és Sáros vármegyék.

Tartalomgazda