HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 043 / g.

Dátum 1861–1864.
Jelleg

30 oldal magyar, latin és német nyelvű, részben eredeti, részben másolat, 6 darabból álló iratcsomó.

Szöveg

[Conscriptio urbariális]. A tagosítással kapcsolatos periratok a korona uradalom és Kismaros község között, hivatkozások az 1771-es és az 1747/48-as urbáriumokra.
Kismaros:
Belső telkek, szántók, rétek, erdő, legelő. – 1771-es urbáriális adatok: 6 egész sessión 24 jobbágy, 6 saját házában lakó zsellér, 1747/48-as urbárium szerint: 9 8/16 egész sessión 37 jobbágy, 9 zsellér. – A belső telkek általában: 1 holdasak, azaz 2 pozsonyi mérősek. – Egy egész sessióhoz 22 hold szántó és 8 kaszásnyi rét tartozik. – A község közbirtoka: 8 hold, 93 szántó, 3 5/8 hold, 28 rét. – 1848-ban egy egész sessióra: 8 ökör, 4 tehén, 4 borjú, 8 sertés, 16 malac. – Egy zsellérségre: 1 tehén, 1 borjú, 1 sertés az átlag állomány. – Az 1862-es állapotok számszerű kimutatása. – Erdőbecslések, a régi urbárium szerinti faizás és tűzifa hordás készpénzértéke. – „Barátságos egyesség az uradalom és község között a tagosítás ügyében.”
(Nógrád, most Pest m.): Kis Maros

Tartalomgazda