HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 043 / e.

Dátum 1847/48.
Jelleg

1) 8 oldal magyar nyelvű hiteles másolat, 1862-ből, az 1847-es összeírás táblázatos összesítése. 2) 5 oldal német nyelvű eredeti, helységpecséttel, nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Két Conscriptio urbariális]
1) Az 1747-es összeírásból: Adózók névsora, jobbágyok, saját házban lakó zsellérek, fiúk, lányok, egy kenyéren élő felnőtt testvérek, szolgák, szolgálók. – Állatállomány: jármos ökör, fejős tehén, ló, sertés. – Házak, telkek, szántók, rétek, szőlők. – Pálinkafőzők. – Méhkasok.- Iparosok, kereskedők. – A község legelőterülete. – Adótartozások személy szerint.
2) Az 1747/48-as összeírásból: A lakosság név szerinti felsorolása. – 52 belső telek, jobbágyok száma 37, saját házukban lakó zsellérek 9, más házában lakó zsellérek 6, összesen 42. – Adózó házak, adózástól mentesek. – A szolgáltatások kivetése sessiók és zsellérszállások szerint. – Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások készpénzmegváltása. – Igás- és gyalogrobotok megváltása. – Természetben teljesített igás- és gyalogrobotok. – Kötelező tűzifa szállítások a sessiósok számára.
(Nógrád, most Pest m.): Kis Maros

Tartalomgazda