HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 043 / b.

Dátum 1805
Jelleg

1 oldal + 3 oldal latin nyelvű hiteles másolat, amely a Nógrád megyei levéltárban őrzött eredeti alapján készült 1862-ben.

Szöveg

[Urbarium – melléklet], urbariális panaszok ügyében hozott helytartótanácsi döntések.
Bolyk:
A társtulajdonosokat arányosan elosztott jóvátételre kötelezik a múltban jogtalanul behajtott robotok miatt.
Kalonda:
A 16 év előtt kártalanítás nélkül elvett irtásrétek kisajátítási ellenértékét kamatostól kötelesek megtéríteni a társtulajdonos földesurak a megkárosított alattvalóknak.
Kismaros:
A jövőben bortizedet csak a helyben birtokolt szőlők terméséből kötelesek adni az itt lakó alattvalók. – A tizedek helybeszállítását az uradalom köteles beszámítani mint elvégzett robotot.
(Nógrád m.): Kis Maros – Bolyk – Kalonda

Tartalomgazda