HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 032.

Dátum 1830/31.
Jelleg

19 oldal, magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

Conscriptio, a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette Butsi József bíró idején, ellátva helységpecséttel.
Tök:
250 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltatásra kötelezett sessiók. – Mentesített sessiók. – Deserták. – A sessiósok száma 141, saját háuzkban lakó zsellérek 99, más házában lakó zsellérek 7, név szerint 247. – Az urb. reg. szerint a határ 1 classis. – Házadók. – Egy 1803-ban kelt szerződés szerint adóznak. – Egy egész sessió tartozéka: 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét. – Terményeikből és borukból kilencedet és tizedet adnak. – A szolgáltatások szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint. – Készpénzcensus. – Robotok természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások megváltása. – Kötelező tűzifa szolgáltatás.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Tök

Tartalomgazda