HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 028.

Dátum 1831/32.
Jelleg

17 oldal német nyelvű, eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette, Georg Straub bíró idején, helységpecséttel ellátva.
Perbál:
166 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – Sessiósok száma 56, saját házukban lakó zsellérek 101, más házában lakó zsellérek 30, összesen: 187. – Házadó – Házadótól mentesített házak. – Szolgáltatások és robotok rendje az 1803-as szerződés szerint sessiókra és zsellérszállásokra szétosztva. Készpénzcensus. Igás- és gyalogrobotok: természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szolgáltatás. – Terménytizedek és kilencedek. – A tizedeket az uradalom bérli a székesfehérvári püspöktől. – A szolgáltatásokat végző lakosok névsora.
Korona birtok.
(Pest m.): Perbal

Tartalomgazda