HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 026.

Dátum 1828/29.
Jelleg

18 oldal német nyelvű, eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], a helyi elöljáróság készítette, helységpecsét, Paul Krizsák bíró.
Perbál:
165 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – A sessiósok száma 53, saját házukban lakó zsellérek 100, más házában lakó zsellér 26, név szerint összesen: 179. – Az urb. reg. szerint „1. classis”. – A szolgáltatások az 1803-as szerződés szerint sessiók és zsellérszállások szerint szétosztva. – Készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok: természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatás megváltása. – Tűzifa szállítás. – Termény és bor kilencedek és tizedek. – A tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli.
Korona birtok.
(Pest m.): Perbal

Tartalomgazda