HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 025.

Dátum 1830/31.
Jelleg

15 oldal latin nyelvű, 1 eredeti és 1 másolat aláírással hitelesítve, nyomtatott rubrikás kimutatások.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], amelyet a községi elöljáróság készített, községpecsét, Stephanus Mészáros bíró.
Sziget-Monostor:
176 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltató sessiók, mentes sessiók. – Deserták. – Sessiósok száma 74, más házában lakó zsellér 14, saját házukban lakó zsellérek 94, név szerint összesen: 182. – Házadót fizetők. – Házadótól mentesek. – Szolgáltatások és robotok szétosztása sessiókra és zsellérszállásokra: készpénzcensus, igás és gyalogrobotok. Természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások megváltása. – Kötelező tűzifa szolgáltatás. – Termény kilenced és tizedek, az utóbbiakat az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): (Sziget)Monostor

Tartalomgazda