HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 023.

Dátum 1828/29.
Jelleg

15 oldal latin nyelvű, eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], amelyet a községi elöljáróság készített, aláírója Josephus Bitter bíró, helységpecséttel ellátva.
Sziget Monostor:
Az urbariális reg. szerint: „3 classis”. – Egy egész sessió tartozékai: 28 hold szántó, 10 embervágó rét. – A terményekből kilencedet és tizedet adnak. – A tizedeket a fehérvári püspöktől az uradalom bérli. 173 belső telek. – Sessiós jobbágy 74, saját házában lakó zsellér 91, más házában lakó zsellér 10, jobbágyok és zsellérek összesen 175. – Szőlőterület nincs. – Házadó, lakosok névsora. – Házadótól mentes házak. – Robotok és szolgáltatások sessiónként és zsellérszállásonként elosztva: készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok: természetben, készpénzmegváltással. – Kötelező tűzifa szállítás. Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): (Sziget)Monostor

Tartalomgazda