HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 017.

Dátum 1830–31.
Jelleg

6 oldal német nyelvű, 2 példányban, egyik eredeti, a másik aláírással hitelesített másolat, nyomtatott rubrikás kimutatások.

Szöveg

[Conscriptio, urbáriális], a helyi elöljáróság és a kamara közösen készítette. – Helységpecsét, Johann Neder báró aláírása.
Kismaros:
52 belső telek, sessiósok száma 37, saját házukban lakó zsellérek 9, más házában lakó zsellérek 2, összesen 48. – A sessiók méretei. – Szolgáltató és mentes sessiók száma. – Deserták. – A szolgáltatások sessiónkénti és zsellérszállások szerinti felsorolása. – Készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások készpénzmegváltása. – Tűzifa szolgáltatási kötelezettség. – Házadót fizetők és a mentesítettek. – A szolgáltatásokat végző lakosok névsora.
Korona birtok.
(Nógrád m., most Pest m.): Kismaros

Tartalomgazda