HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 248. - No. 003.

Dátum 1567. február 12.
Jelleg

Német nyelvű, eredeti, bekötött könyv alakban 423 oldal.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális]
„Urbar über die Herrschaft Scharffenegg” amelyet egy, a helyszínre kiszállott császári bizottság készített.
Scharfenegg:
A vár lakatlan „ődt” uradalmi rétek és szántók mennyiség szerinti összeírása holdakban.- Szőlők az alattvalók kezén. – Földesúri szőlők. – Új telepítésű földesúri szőlők. – Halászóvizek a Lajtán. Külön „auf dem Hungarischen”, külön „auf dem Teütschen”, halászó vizek a Fiscnán, halászóvizek a tavakon. – Legeltetési taxák az országos vásárokra hajtott állatok után. – Legeltetési díjak az uradalom tartozékaiként felsorolt falvaktól. – A földesúri tartalékföldek utáni uradalmi jövedelem. – Terménytizedek. – Földesúr terményei. – Bortizedek, hegyvám. – Elköltözők censusa. Pl. máshová férjhez menők census: „Als oft ain Ptaut von dem Hungarischen so under der Herrschafft gesessen verheyrat und über die Leitta Gefüert wurdet. Ist die der Herrschaft für den. Abzug schuldig ain Pfundt fünf Schilling zehen Pfennig”. – Robot: „yedlicher Pauer mit ainem Zug” 12 nap jobbágyrobot igával. – Zsellérek szintén 12 nap gyalogrobotot adnak. – Termény- és bortizedek helybe szállítva. – Az uradalmi téglaégető haszna. – Az uradalom erdeinek felsorolása méretek szerint.
Reisenberg:
Lásd az UC 248 : 2.
Männersdorf:
A lakosok névsora saját házukban lakó zsellérek „behauste Hofstadt”-ok. – Családi állapot, vagyoni helyzet, adók, szolgáltatások stb.. – „Vogtholden” az urbárium szerint az uradalomhoz tartoznak, de a plébánia szolgálatában állanak. (A Vogt itt egyházi intézmény világi patrónusát jelenti, aki saját alattvalóit javadalmazásként átengedi a nevezett plébániának.)
Sumerein:
A mészárosok készpénzcensusa az uradalom számára. Itt a „behauste Hofstatt”-ok mellett külön szerepelnek az „ein ganz oder eienen halben Feldlehen”-nel bíró jobbágyok. – Birtoktörténeti dokumentumok.
Hof:
Itt is szerepelnek a „Vogtholden”-ek, akik mind a plébánosnak, mind a „Vogtobrigkeit”-nak szolgálnak. – Külön összeírások az árendába adott földesúri szántókról, szőlőkről és rétekről. „Überlandäcker-wiesen und Weingarten”. – Az egész birtokra vonatkozó kimutatások a rendes és rendkívüli jövedelmekről. Kimutatások az egész uradalomra vonatkozóan: a robotok mennyisége és azok készpénzértéke. Külön: a „Lehenek” (sessiók) „Hofstattok” (zsellérszállások), „Vogtholdenek” után (egyházi szolgálatba adott zsellérek) a Vogtholden-ek robottal vagy robotmegváltással tartoznak az uradalomnak.
Trautmansdorf és Sarasdorf:
Legelőterülete a Lajtán innen, magyar területen van.
Scharffenegg uradalom Alsó-Ausztria tartozékai átnyúltak a régi Magyarországba (Vas m.) is.
Schloss Scharffenegg – Reisenberg – Prügg an der Leitta – Trautmansdorff – Sarastorff – Männersdorf – Sumerein – Hof an der Leythaberg – Au an der Leythaberg – Pewrbach (Purbach) An der See – Getzendorf – Tüscheldorf (Pischeldorf) – Göttlassprün (Göttlesbrunn) – Gallprun – Stichssneusiedl – Entzertorf an Fischa

Tartalomgazda