HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / a.

Dátum 1828. április 11.
Jelleg

Két eredeti irat és egy másolat, együtt 3 folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Ó Verbász:
1. irat (másolat) 1828. április 11-i, hiteles, 3 old. Latin nyelvű. – Részlet az 1772. július 9-én kelt urbáriumból, amely szerint a helyi és a praediumok szántói után kilencedet kell adniok, természetben, a cséplés előtt, kenderből és lenből is kilencedet.
2. irat: 1828. április 11-i, eredeti, latin, 2. old. – A kamarai és vármegyei bizottság közös véleménye: kukoricából csak kilenced, minden más terményből kilenced és tized a kötelező, illetve kenderből és lenből is csak kilenced. – Bárányok és méhek után is kilencedet és tizedet adnak. – Ha kaszálót feltörnek és bevetnek, az után nincs szolgáltatás.
3. irat, 1828. április 11-i, eredeti, 2 oldal, a helyi elöljáróság nyilatkozata a szolgáltatásokról, latin nyelvű, a helység pecsétjével, megegyezik a 2. iratban foglaltakkal.
Új Verbász:
A kamarai és vármegyei közös bizottság véleménye szerint az újverbásziak a felsorolt terményekből heted szolgáltatásra kötelezettek, kivéve a kukoricát, mert abból ők is kilencedet adnak.
Kamarai birtokok.
(Bács m.): Vetus (Ó) Verbász – Neo (ÚJ) Verbász Tartozékaik 1772-ben: Kisdobra praedium – Partasztinacz praedium – Csornok praedium – Feketity praedium

Tartalomgazda