HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 004 / a.

Dátum 1828. március 21.
Jelleg

Három darab, egy fóliós irat, kettő eredeti, egy másolat, összesen 6 oldal.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletei a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Monostorszeg:
2 oldal hiteles, 1828. március 21-én kelt 1. irat (másolat) kivonat a helység 1772. augusztus 1-jén kelt urbáriumából [latin nyelvű]. – A helyi és a praediumok területén fekvő szántók után, beleértve a kender- és lenföldeket is, természetben kilencedet és tizedet adnak.
2. irat eredeti 1828. március 21-i kelettel, [latin nyelvű]: a kamarai és vármegyei bizottság véleménye: tiszta búza, kétszeres, árpa, zab, köles és kukorica után helyben és a praediumokon kilenced és tized szolgáltatásra vannak kötelezve.
3. irat: az elöljáróság nyilatkozata magyar nyelvű eredeti, 2 oldal, a helység pecsétjével, 1828. március 21-i kelettel. – Kukoricából kilencedet, tiszta búzából kétszeresből árpából, zabból és kölesből, továbbá a szőlők után, valamint bárányok és méhez után emberemlékezet óta mindig ötödöt adtak. – Azon szántók után, amelyeket maguk törtek fel a legelők helyén és magukv etettek be, nem kötelesek szolgáltatásra.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Monostorszegh Tartozékai: Grubacsevits praedium – Passina Ada praedium

Tartalomgazda