HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 003 / b.

Dátum 1827. december 5.
Jelleg

(Két részből álló, eredeti összeírás több példányban, együtt 35 folio a mellékletekkel egybeszámolva, latin nyelvű

Szöveg

”Conscriptio” és az ezzel kapcsolatos vitás kérdések ügyében beadott mellékletek.
Baracska:
1. sz. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem quartam reducta”. – 190 sessiós név szerint a sessiók nagysága. – A sessiókhoz tartozó szántók egy forgóban vannak jelölve, mert a praediumok szántóit külön tartják nyilván. – 1100 öles holdakkal számolnak. – Egy egész sessióhoz 6 egész 12/16 hold szántó tartozik. – A helység saját területén fekvő szántók után kilencedet és tizedet adnak. – A praediiumok területén fekvő szántók után megegyezés szerint van a szolgáltatás: Piszkula és Kis Baracska praediumokon csak kilencedet adnak tized nélkül, de volt idő amikor ugyanitt az árendás búzaföldekről ötödöt adtak. – Gyurits praediumról hetedet adnak. – A mellékleteken tanúvallomások a praediumok utáni szolgáltatások ügyében, pl.: egy 1827. december 6-i vármegyei igazolás szerint Piszkula és Kis-Baracska praediumokon kukoricából kilencedet, búza és szőlő után ötödöt, bárány és még után szintén ötödöt adtak korábban.
2. sz. Összeírás: A tized és kilenced szolgáltatásra kötelezett szőlőkről. – 275 szőlőbirtokos név szerint. – A szőlők nagysága gazdák szerint. – Összesítve 822 fossorum szőlő egy tagban. – A mellékletekben az érsekség tized igényeit tárgyalják a tanúvallomások alapján.
A szantovai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Baratska – Piszkula diveticulum – Kis-Baratska diveticulum – Gyurits praedium

Tartalomgazda