HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 002 / d.

Dátum 1828. március 18.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített összeírás, két-két példányban, összesen 20 fólió, latin nyelvű

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Kolluth:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem primam reducta”. – 266 sessiós név szerint. – A sessiók méretei. – A sessiókhoz tartozó szántók két forgóban külön-külön és összesítve. – Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezettek. – Összesítve: 97 2/4 egész sessió 3120 hold szántóterülettel. Két sessióra arányosan elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. – 467 szőlősgazda név szerint. – A szőlők méretei gazdánként, összesítve 736 fossorum, 111 7/16 hold területen.
A szantovai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Kolluth

Tartalomgazda